Stadiul realizării acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

Activităţile tehnice pentru organizarea alegerilor au demarat în data de 12 septembrie 2016, odată cu intrarea în vigoare a HG nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016.

În perioada de referință au fost emise următoarele ordine ale prefectului județului Suceava:

  • Ordinul nr. 405/13.09.2016 privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene Suceava cu atribuţii în coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016;
  • Ordinul nr. 406/13.09.2016 privind constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia Tehnică Judeţeană Suceava pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţ, în domeniul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016;
  • Ordinul nr. 416/15.09.2016 privind stabilirea dimensiunii ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2016;
  • Ordinul nr. 417 din 20.09.2016 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor în vederea achiziției de produse, bunuri şi servicii, necesare desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016;


PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

- a fost transmisă către primării legislația aplicabilă pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și datele de contact ale instituției prefectului, (email, fax, telefon) care vor fi utilizate în organizarea alegerilor parlamentare;

- pe pagina de internet a fost încărcată legislația aplicabilă pentru organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 11 decembrie 2016; a fost creată o adresă de e-mail dedicată corespondenței electronice:
alegeriparlamentare2016@prefecturasuceava.ro;

- a fost estimată cantitatea de hârtie de ziar necesară tipăririi buletinelor de vot; această cantitate a fost comunicată Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, pentru ca, în funcție de programarea ce va fi realizată, hârtia de ziar să fie ridicată de la Unitatea Teritorială 330 Podoleni, din județul Neamț, imediat după desemnarea agentului economic care va efectua tipărirea buletinelor de vot;

- a fost calculat necesarul de tuș, tușiere și a altor materiale necesare votării pentru toate secțiile de votare aferente județului Suceava și a fost realizat referatul de necesitate în vederea achiziției;

- a fost realizat referatul de necesitate în vederea achiziției a ștampilei de control al Biroului Electoral Județean Suceava, precum și a ștampilelor de control al secțiilor de votare;

- a fost stabilit sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Suceava în cadrul Palatului Administrativ şi a fost dotat cu liniile de comunicaţie necesară, fiind preluat în pază de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava;

- a fost predată ştampila biroului electoral de circumscripţie preşedintelui acestuia;

- în data de 27.09.2016 a avut loc instruirea primarilor și secretarilor unităților administrativ – teritoriale din județul Suceava, cu privire la organizarea și desfășurarea procesului electoral din data de 11 decembrie 2016;

- a avut loc lansarea pe SEAP a procedurii simplificate într-o singură etapă pentru achiziţia serviciului de tipărire buletine de vot, în data de 20 octombrie 2016 a avut loc deschiderea ofertelor depuse în SEAP pentru achiziţia serviciului de tipărire buletine de vot. Menţionez că au depus oferte 7 tipografii, în această perioadă având loc evaluarea acestora din punct de vedere tehnic şi financiar;
- a fost comunicată Serviciului de Telecomunicaţii Speciale lista cu persoanele propuse ca informaticieni în cadrul personalului tehnic auxiliar de pe lângă Biroul electoral de circumscripţie nr. 35 Suceava;

- a fost încheiat contractul nr. 18863/06.10.2016 pentru confecţionarea ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare;

- a fost stabilită oferta câştigătoare pentru achiziţia articolelor de birotică: tuş, tuşiere, sfoară, saci, ceară.


ACTIVITĂŢI CE SE VOR DESFĂŞURA ÎN PERIOADA URMĂTOARE

- în data de 28.10.2016 va avea loc repartizarea pazei secţiilor de votare pe structurile MAI din judeţ;
- monitorizarea emiterii de către primari, până la data de 11.11.2016, a dispoziţiilor privind realizarea locurilor speciale de afişaj electoral;
- realizarea până la data de 11.11.2016 a publicaţiilor privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi localul acestora.


PREFECT
Constantin HARASIM

Niciun comentariu

Un produs Blogger.