Concurs angajare consilier asistent - Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Rădăuți

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Rădăuți, Județul Suceava organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului impozite și taxe, Compartiment Impunere control.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea ştiinţe economice;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării exercitării funcţiei publice 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 29 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
  • 02 decembrie 2016, ora 14:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relatii suplimentare la sediul Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Rădăuți, Județul Suceava, telefon 0230/561.140.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.