Concurs angajare consilier debutant - Primăria Comuna Pătrăuţi

Primăria Comuna Pătrăuţi, judeţul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă, de consilier, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pătrăuţi, judeţul Suceava, în Compartimentul „Urbanism”.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 14 decembrie 2106, ora 10:00: proba scrisă;
  • 16 decembrie 2016, ora 12:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pătrăuţi, judeţul Suceava, precum si la numărul de telefon 0230/528020, int. 16.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.