Ședinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice pe tema activității Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor SuceavaLa 24 noiembrie 2016, la sediul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava a avut loc şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, având ca temă de discuție activitatea Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava.

CJPC Suceava face parte din structura regională a Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi, instituţie reorganizată încă din anul 2007, având în subordonare cele 6 judeţe ce formează Regiunea Nord Est pe zona Moldovei, respectiv judeţele: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui. Având această subordonare regională, conducerea efectivă a instituţiei cu personalitate juridică este la Iaşi, instituţia fiind coordonată de un comisar șef. La nivelul judeţelor, instituţiile sunt conduse de comisari șefi adjuncţi, ce au competenţa teritorială a fiecărui judeţ pe care îl coordonează. La nivelul judeţului Suceava, activitatea instituţiei - de supraveghere piaţă şi control - se derulează prin cei 8 comisari, iar reprezentarea juridică a instituţiei în derularea proceselor cu operatorii economici şi instituţiile bancare se angajează de consilierul juridic al instituţiei.

Activitatea principală instituţională constă în:

- supravegherea pieţei produselor şi serviciilor, respectiv pe segmentul: alimentar, nealimentar, băuturi alcoolice, nealcoolice, ape minerale, ape plate, produse de carne, ouă, lactate, produse făinoase, produse cosmetice, detergenţi, iar pe segmentul serviciilor: servicii publice de alimentare cu apă potabilă, furnizare de energie electrică, gaze naturale, telefonie mobilă şi fixă, servicii de curăţare chimică şi ecologică a hainelor şi articolelor de îmbrăcăminte, servicii de vânzare pe piaţă a pieselor de schimb pentru autoturisme, servicii de spălătorii auto, unităţi service de repararea autoturismelor, servicii de cazare turistice, servicii de transport aerian, servicii de transport terestru - pe cale ferată şi şosele, servicii de vânzarea fructelor şi legumelor, servicii de prestarea activităţilor de recreere în parcuri şi spaţii de joacă, etc.

- cei 8 comisari împreună cu juristul instituţiei, în coordonarea comisarului şef adjunct, desfăşoară pe lângă activităţi de cercetare tematică a operatorilor economici din domeniile de activitate mai sus menţionate, şi activitate de cercetare şi soluţionare a reclamaţiilor ce provin de la consumatorii persoane fizice.
Activitatea de control se bazează în primul rând pe controalele tematice dispuse la nivel naţional, ca sarcină de serviciu de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, dar şi pe activitatea de cercetare a reclamaţiilor depuse personal la sediul instituţiei din Suceava, sau transmise online, prin sistem electronic, de petiţionari, prin baza de date a A.N.P.C .

Termenul de cercetare a reclamaţiilor este cel valabil pentru toate instituţiile publice, soluţionarea efectuându-se în maxim 30 de zile de la data îregistrării, în anul 2016 fiind înregistrate nici mai mult, nici mai puţin de 1444 de reclamaţii. Cele mai multe vizează activitatea marilor operatori de telefonie fixă şi mobilă - TELEKOM, VODAFONE, RCS & RDS, dar şi furnizarea serviciilor de alimentare cu energie electrică sau modul de facturare al facturilor consumurilor de gaze naturale, emise de operatorul regional E-ON ENERGIE S.A.

Comisariatul Judeţean Suceava aplică sancţiuni contravenţionale, în limitele menţionate de legiuitor şi în baza unui număr de 398 de acte normative specifice domeniului de activitate al operatorilor economici sau al produselor vândute pe piaţa din România, supravegherea pieţei fiind activitatea ce se desfăşoară cu prioritate, în vederea evităţii consumului de către populaţie, fie a unor produse alimentare nesigure, fie a unor produse neconforme, contrafăcute sau falsificate.

Cele mai multe aspecte de interes public, vizează segmentul alimentar: produse expirate - constatate în magazinele din mediul rural, sau segmentul de produse contrafăcute - constatate la vânzarea în pieţele şi oboarele din judeţ, dar şi în bazarul municipiului Suceava: detergenţi, băuturi alcoolice, paste de dinţi, articole de îmbrăcăminte, cu etichetare greşită, jucării - care ridică un grad de pericol social prin piesele din care sunt alcătuite sau prin compoziţia unor coloranţi sau fibre artificiale periculoase.

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare a reclamaţiilor ce provin de la consumatorii care reclamă comportamentele abuzive ale instituţiilor de creditare (bănci, case de ajutor reciproc, instituţii de întrajutorare) cercetarea presupune analizarea clauzelor contractuale pentru a constata existenţa unor clauze abuzive prin care, instituţiile bancare fie percep o serie de comisioane în contracte, în afara prevederilor legale, fie majorează în mod nefondat comisioanele sau spezele bancare deja existente. Au fost astfel constatate abuzuri privind comisioanele de administrare, de retragere, de lichidare a conturilor curente la majoritatea instituţiilor bancare ce au puncte de lucru pe raza municipiului Suceava sau pe raza judeţului Suceava, iar restituirea comisioanelor nelegal majorate sau încasate de bănci s-a produs prin hotărâri ale instanţelor de judecată.

La nivelul CJPC Suceava s-au obţinut hotărâri judecătoreşti favorabile încă din anii 2010 şi 2011, soluţiile instanţelor Suceava constituind jurisprudenţă pozitivă şi pentru alte comisariate judeţene la nivel naţional sau exemplu pozitiv pentru A.N.P.C. - care la rândul său a demarat propriile acţiuni şi procese colective.
Reprezentanții ANPC atrag permanent atenţia consumatorilor să evite semnarea unor contracte de împrumut dezavantajoase, pe baza cărţii de identitate sau pe baza unor adeverinţe de salariat/ pensioner înainte de citirea clauzelor contractului şi înţelegerea efectelor acestora asupra valorii reale a plăţilor pe care le vor face lunar, în special în situaţiile ce presupun cumpărarea unor produse cu plata în rate de la diverşi operatori economici care ofertează consumatorul. Publicitatea înşelătoare a acestora, care prin forme atractive de cele mai multe ori înşeală vigilenţa consumatorilor, au condus la plata unor costuri ale produselor mai mare chiar şi cu 100 % faţă de preţul real de vânzare de la raft. Este dificil ca ulterior, să se poată constata nulitatea contractului, dacă pe acesta există consimţământul consumatorului, căci în unele situaţii chiar instanţa de judecată apreciază că forma contactului este una legală dacă semnatarul este o persoană cu consimţământ legal valabil.

Cele mai multe sesizări vin şi din partea consumatorilor care îşi angajează obligaţii de plată faţă de instituţii de creditare (Provident) sau alte instituţii nebancare de acest gen, demonstrându-se că dobânzile pentru sumele împrumutate pot fi uneori chiar şi de 450 de ori mai mari decât suma iniţial acordată.

Din cele 42 de structuri judeţene şi Municipiul Bucureşti, evaluate anual de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, activitatea CJPC Suceava s-a situat în primele 10 locuri ale clasamentului, iar CRPC Iaşi, ca structură regională din care face parte şi CJPC Suceava s-a situat în primele 2 locuri din cele 8 comisariate regionale, după Comisariatul Regional Sud Muntenia, structură regională avantajată şi din punctul de vedere al numărului considerabil mai mare al operatorilor economici, dar şi ca potenţă financiară a acestei regiuni.


Biroul de presă al Instituției Prefectului - județul Suceava

Niciun comentariu

Un produs Blogger.