Activitățile Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava

Urmare a informării primite de domnului prefect, Constantin Harasim, privind activitatea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava, vă comunicăm că la data de 29 noiembrie 2016, situația lucrărilor de înregistrare sistematică derulate la nivelul judeţului se prezintă astfel:

Lucrări prin proiectul CESAR,
finanţarea asigurată de Banca Mondială,
UAT Moara lucrarea este finalizată. Lucrarea a fost realizată pentru întreg UAT-ul pentru un număr de 12451 imobile.
UAT Mănăstirea Humorului - a fost efectuată recepţia lucrării pentru un număr de aproximativ 6500 imobile, urmând perioada de afişare şi depunerea contestaţiilor.

Lucrări prin PNCCF - Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară
Finanţarea este asigurată din bugetul ANCPI. Finanţarea este multianuală în cuantum fix de 60 lei/ carte funciară conform art. 9 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare.

UAT Cornu Luncii. Proiectul este în curs de desfăşurare fiind definitivate lucrările de măsurare şi colectare a actelor de la proprietari. Lucrarea cuprinde aproximativ 16.000 imobile. Lucrările sunt în graficul asumat de către executantul lucrării.
Pentru UAT Capu Câmpului, Bosanci, Berchişeşti, Iaslovăţ, Ilişeşti, Liteni şi Siret sunt în derulare lucrări pe sectoare cadastrale din extravilan care cuprind un total de aproximativ 2050 imobile. Documentele sunt în stadiul de afişare pentru a fi consultate, proiectul este în grafic cu finalizare până la sfârşitul anului 2016.
Pentru UAT-urile Ciprian Porumbescu, Moldova Sulița, Ostra, Rădăuți, Salcea, Stroiești şi Stulpicani există încheiate contracte de finanţare şi de execuţie urmând ca predarea documentelor să fie făcută începînd cu anul 2017.
Prin PNCCF, ANCPI asigură finanţare pentru toate unităţile administrative teritoriale, autorităţile locale achiziţionează serviciile de înregistrare sistematică, plăţile făcându-se la finalizarea lucrărilor numai pentru imobilele care au fost recepţionate şi pentru care s-a deschis carte funciară.
UAT-urile pot demara lucrări de înregistrare sistematică cu sume de la bugetul local, ANCPI asigurând cofinanţarea în cuantum de 60 lei/ carte funciară deschisă (60 lei/ imobil).”

Biroul de presă al Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava

Niciun comentariu

Un produs Blogger.