Casa de Asigurări de Sănătate: Valabilitatea Normelor de aplicare a Contractului-Cadru pe anii 2016-2017 se prelungeşte până la 31 martie 2017

Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, valabilitatea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Contractului-cadru pentru anii 2016 – 2017 (HG nr. 161/2016) se prelungeşte până la data de 31 martie 2017, printr-un Ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.

Această prelungire va permite încheierea de acte adiţionale la actualele contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive, pentru primul trimestru al anului 2017.

Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS (nr. 1393/1018/2016) a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1003 din 14 decembrie 2016.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.