Informare privind măsurile de ordine publică și siguranță a populației în perioada sărbătorilor de iarnă 2016/2017 dispuse la nivelul IPJ Suceava

Prin Planul General de Măsuri al Ministerului Afacerilor Interne nr.103263/SPCM din 21.11.2016 și Planul de Măsuri al Inspectoratului General al Poliției Române pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului pentru sezonul rece și în contextul Sărbătorilor de Iarnă, din perioada 30.11.2016 - 24.01.2017, au fost stabilite o serie de activități și sarcini, menite să prevină comiterea de fapte antisociale, tulburarea ordinii și liniștii publice și desfășurarea în condiții optime a manifestărilor sfârșitului de an.
Astfel, având în vedere specificul turistic al județului, precum și faptul că, anual, pe raza localităților urbane și rurale se organizează manifestări religioase, culturale și artistice pentru marcarea Sărbătorilor de Iarnă, structurile de poliție din cadrul I.P.J. Suceava împreună cu celelalte forţe ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţiuni în domeniu, sunt angrenate în misiuni specifice pe întreg teritoriul judeţului, care vizează:
 • creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, atât prin îmbunătăţirea managementului şi a capacităţii de intervenţie, cât și prin acţiuni preventive şi de comunicare publică;
 • asigurarea vizibilității și implicit a autorității poliției pe raza județului;
 • prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, de natură contravențională şi penală;
 • prevenirea tulburării ordinii publice pe timpul manifestărilor sau adunărilor cu public numeros, prin prezența activă a structurilor de poliție în zonele aglomerate, inclusiv în perimetrul lăcașurilor de cult, în scopul descurajării comiterii de fapte antisociale;
 • asigurarea unui trafic rutier normal pe drumurile publice din județ și adoptarea de măsuri suplimentare, specifice sezonului rece pentru prevenirea producerii unor accidente rutiere grave;
 • intervenția operativă, potrivit competenţelor și asigurarea sprijinului structurilor abilitate în intervențiile de urgență, generate de fenomenele meteo extreme, asociate acestei perioade.
În acest sens, prin Planul propriu de Măsuri, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și-a stabilit următoarele obiective prioritare:
 • intensificarea schimbului de date și informaţii cu celelalte structurile M.A.I. județene, în vederea cunoaşterii riscurilor şi vulnerabilităţilor cu incidenţă asupra ordinii și siguranței publice pe raza județului;
 • intervenția operativă la evenimentele sesizate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, conform competențelor.
 • efectuarea de controale împreună cu structurile abilitate din județ (Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Garda Forestieră, Direcția Silvică, Garda de Mediu, etc.) asupra modului de desfășurare a activității în spațiile de cazare turistică autorizate, a modului de depozitare, transport şi valorificare a produselor din carne, prevenirea şi combaterea delictelor silvice, etc.
 • organizarea și executarea de acţiuni punctuale în baruri, discoteci, locuri de cazare, târguri, piețe etc., în scopul prevenirii stărilor conflictuale, a furturilor de și din auto și pentru menţinerea și asigurarea ordinii şi liniştii publice.
 • verificarea legalităţii transportului rutier public de persoane şi mărfuri, a modului în care sunt respectate normele privind starea tehnică a autovehiculelor pe timpul sezonului rece.
 • inițierea unor controale privind modul de respectare a prevederilor legale ce vizează importul, depozitarea, comercializarea și utilizarea articolelor pe bază de produse pirotehnice de către persoanele juridice și fizice.
 • efectuarea de acțiuni și controale privind legalitatea procesului de colectare, transport şi depozitare de valori monetare, atât de societăţile specializate de pază, cât şi de alți operatori care manipulează astfel de valori.
 • acordarea sprijinului structurilor I.S.U. ”Bucovina” al Județului Suceava, în activitățile de control privind respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor, în spațiile comerciale cu aflux mare de persoane.
 • stabilirea și aplicarea măsurilor necesare, împreună cu administratorii drumurilor publice din județ, care să asigure menţinerea viabilităţii carosabilului, prin instalarea semnalizării rutiere specifice sezonului rece, montarea de panouri parazăpezi pe zonele drumurilor naționale și județene cu risc mare de înzăpezire.
 • luarea măsurilor de înlăturare sau limitare a efectelor evenimentelor care se pot produce ca urmare a fenomenelor meteorologice specifice iernii, împreună cu structurile I.S.U. şi instituţii abilitate, pentru evitarea izolării unor localităţi, artere de circulaţie rutieră sau feroviară, inclusiv a drumurilor care tranzitează frontiera de stat cu Ucraina.

Astfel, în perioadă (30.11.2016 – 24.01.2017), măsurile specifice instituite la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, cuprind:

Pe linie de ordine publică
- analizarea situaţiei operative din zonele şi localităţile turistice din județ, inclusiv pe timpul manifestaţiilor publice de amploare, a comemorării Revoluţiei din Decembrie 1989, a petrecerilor organizate de Revelion și a focurilor de artificii, ţinând cont de locul de desfăşurare, factorii de mediu, gradul de risc, etc.
- realizarea cooperării cu efectivele de jandarmi şi poliţia locală în vederea eficientizării dispozitivelor de siguranţă publică prin mărirea numărului de patrule mixte pentru prevenirea infracţionalităţii stradale pe raza localităţilor urbane şi rurale din județ cu accent pe misiunile de patrulare în zonele aglomerate şi locurile de comercializare a produselor specifice sărbătorilor de iarnă (târguri, oboare, pieţe etc.).
- asigurarea unor dispozitive suplimentare în zona staţiunilor, a locurilor de agrement frecventate de turişti şi a lăcaşelor de cult, pentru prevenirea sau aplanarea stărilor conflictuale și combaterea fenomenelor cu impact stradal (cerşetorie, furturi, înşelăciuni, etc.)
- pregătirea antivictimală a persoanelor vârstnice care locuiesc singure sau în case izolate, precum şi identificarea familiilor ai căror membri sosesc din străinătate pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă şi cunoaşterea relaţiilor dintre aceştia, în scopul prevenirii producerii unor evenimente cu consecinţe grave (ex. infracţiuni comise cu violenţă între soţi sau rude pe fondul geloziei, proceselor civile aflate în derulare etc.).
- organizarea şi desfăşurarea de acţiuni punctuale pe linia prevenirii şi combaterii furturilor de material lemnos, a pomilor de Crăciun și de animale, prin verificarea modului de respectare a legislaţiei specifice fiecărui domeniu;
- derularea unor activități pe linia pazei şi protecţiei bunurilor şi valorilor, a manipulării, păstrării ori depozitării unor sume mari de bani de către angajații unor complexuri comerciale, unități bancare, oficii poștale, etc.

Pe linie de siguranţă rutieră
- analizarea permanentă a dinamicii traficului rutier şi organizarea de acţiuni punctuale pentru eliminarea factorilor de risc identificaţi.
- informarea permanentă a participanţilor la trafic și a Centrului INFOTRAFIC din cadrul I.G.P.R. cu privire la condiţiile meteo-rutiere din județ.
- asigurarea flexibilităţii dispozitivelor rutiere, pentru o reacţie promptă şi eficientă la eventuale situaţii de urgenţă specifice perioadei de iarnă.
- asigurarea continuităţii și mobilității dispozitivului rutier, prin realizarea unei prezenţe active pe principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere, dar şi în scopul intensificării activităţilor specifice, potrivit competenţelor, pentru limitarea excesului de viteză şi depistarea persoanelor care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice.
- verificarea pregătirii administratorilor de drumuri din județ cu mijloace tehnice şi materiale specifice de intervenţie pe timpul iernii în vederea menţinerii stării de viabilitate a drumurilor și în special a celor care converg către localităţile turistice şi traseele de acces către acestea.
- intensificarea activităţilor pentru fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor de circulaţie şi a faptelor antisociale pe tronsoanele de drum ce converg către punctele de trecere a frontierei din județ, în perioada sărbătorilor de iarnă, în funcţie de creşterea valorilor de trafic.
- organizarea unor acţiuni punctuale în vederea controlului în trafic a stării tehnice a vehiculelor şi a dotării acestora cu anvelope de iarnă sau lanţuri/dispozitive antiderapante omologate.

Pe linie de arme, explozivi şi substanţe periculoase
- identificarea tuturor societăţilor comerciale din județ, autorizate după 01.11.2016 să efectueze operaţiuni cu articole pirotehnice, inclusiv punctele de lucru ale acestora.
- efectuarea de controale la societăţile comerciale implicate în operațiuni cu articole pirotehnice, inclusiv la locurile de depozitare, în vederea stabilirii legalităţii activităților derulate, a destinaţiei finale a articolelor pirotehnice, a stocurilor existente şi a modului de asigurare a securităţii acestora.
- organizarea de acțiuni punctuale în complexe comerciale, pieţe, târguri, etc., pentru verificarea legalităţii operaţiunilor de deţinere şi comercializare către populaţie sau persoane juridice a articolelor pirotehnice.
- identificarea persoanelor juridice şi fizice care efectuează operaţiuni fără drept cu articole pirotehnice şi luarea faţă de acestea a măsurilor prevăzute de Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi cu modificările ulterioare.
- inițierea unor acțiune pe linia prevenirii și combaterii braconajului și verificarea legalităţii organizării şi desfăşurării partidelor de vânătoare pe raza județului.

Pe linie de investigaţii criminale
- intensificarea activităţilor specifice în zonele şi mediile pretabile comiterii de furturi şi tâlhării stradale.
- derularea unor activităţi de prevenire şi combatere a infracţiunilor comise cu violenţă în zona barurilor, cluburilor, locurilor de cazare şi altor locuri pretabile de pe raza de competență, precum şi monitorizarea stărilor conflictuale.
- monitorizarea grupurilor de infractori aflaţi în evidenţă cu furturi din locuinţe care pot acţiona în lipsa proprietarilor sau chiriaşilor de la domiciliu.

Pe linie de investigare a criminalităţii economice
- identificarea şi verificarea agenţilor economici din hipermarketuri sau complexele comerciale din judeţ, precum și a celor din pieţele şi târgurile în care se desfăşoară activităţi comerciale ilicite cu mărfuri alimentare (carne, produse din carne congelate, ouă, lapte, etc.), legume-fructe, băuturi alcoolice şi ţigări, obiecte ornamentale pentru sărbătorile de iarnă, etc.
- descoperirea şi investigarea ilegalităţilor comise cu ocazia efectuării importurilor sau operaţiunilor intracomunitare cu aceste produse şi comercializarea lor pe raza județului.
- identificarea operatorilor comerciali care efectuează importuri şi achiziţii intracomunitare prin sustragerea de la controlul vamal sau controlul instituit în punctele de frontieră din județ.
- descoperirea şi investigarea cazurilor de evaziune fiscală, contrabandă cu produse accizabile, comerț ilicit, etc.

Pe linie de acţiuni speciale şi intervenţie pirotehnică
- menţinerea capacităţii de intervenţie a structurii de acţiuni speciale a poliţiei în vederea reducerii timpului de răspuns, în situaţia producerii unor evenimente cu impact negativ asupra climatului de ordine şi siguranţă publică de pe raza județului.
- asigurarea unei intervenţii rapide în cazul producerii unor evenimente din sfera de competenţă, precum şi a unor rezerve de intervenţie.
- efectuarea controlului şi intervenţiei pirotehnice, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul apariției unor incidente pe acest palier de activitate aflat în competența poliției.

Pe linie de informare a populației și de relaţii cu mass-media
- informarea cetăţenilor cu privire la măsurile preventive ce se impun în această perioadă în funcție de riscul victimal identificat, inclusiv a stării drumurilor și a traficului rutier din județ,
- mediatizarea activităţilor desfăşurate de structurile I.P.J. Suceava, pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, prevenirea faptelor antisociale și asigurarea condițiilor normale de sărbătorire a sfârșitului de an.

* * *

Având în vedere experiența anilor precedenți, când în perioada Sărbătorilor de Iarnă, pe raza județului nu au fost înregistrate fapte grave, contra persoanei și patrimoniului, sau acte de tulburare gravă a ordinii și liniștii publice și în acest an, poliția și celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuțiuni în domeniu vor fi prezente în stradă pentru asigurarea climatului de siguranță a cetățeanului.


ÎMPUTERNICIT ȘEF AL INSPECTORATULUI
Comisar șef de poliţie

AICOBOAE DOREL

Niciun comentariu

Un produs Blogger.