Prefectura Suceava a dispus încetarea mandatului lui Virgil Saghin, primar al comunei Vatra MoldovițeiAgenţia Naţională de Integritate a informat Instituția Prefectului - judeţul Suceava de faptul că Raportul de evaluare nr. 3487/G/II/27.01.2015 prin care a fost constatată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către Saghin Virgil, primarul comunei Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava, a rămas definitiv prin Decizia nr. 4019/10.11.2016, pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

În vederea emiterii ordinului privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de primar al comunei Vatra Moldoviţei, s-a solicitat, conform prevederilor legale, referatul semnat de secretarul comunei Vatra Moldoviţei. Dat fiind refuzul secretarului unităţii administrativ teritoriale de a transmite referatul către prefect, s-a solicitat primarului comunei Vatra Moldoviţei dacă acesta este în activitate şi dacă a fost emis act administrativ privind delegare atribuţii de secretar către un alt funcţionar din cadrul primăriei, în lipsa motivată a secretarului.

Totodată s-a atras atenţia că, potrivit prevederilor art. 128 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consilierii locali sau judeţeni, după caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii şi viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, răspund, după caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii”.

Întrucât secretarul şi primarul nu au dat curs solicitărilor, s-a procedat la sesizarea Comisiei de disciplină constituită la nivelul judeţului Suceava pentru analizarea sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrative sesizate ca abateri disciplinare şi sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

Ca urmare a epuizării tuturor căilor legale de acţiune în legătură cu întocmirea şi semnarea de către secretarul unităţii administativ teritoriale, domnul Constantin Harasim, în calitatea sa de prefect al judeţului Suceava, a emis Ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de primar al comunei Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava, a domnului Saghin Virgil. În emiterea ordinului s-a ţinut cont de Raportul Autorităţii Naţionale de Integritate şi hotărârile judecătoreşti definitive. Hotărârea judecătorească, fiind înzestrată cu autoritatea de lucru judecat, răspunde nevoii de securitate juridică, părţile având obligaţia să se supună efectelor obligatorii ale actului jurisdicţional, fără posibilitatea de a mai pune în discuţie ceea ce s-a tranşat deja pe calea judecăţii.

Prin urmare, hotărârea judecătorească produce efecte din momentul pronunţării, iar după rămânerea definitivă se situează în sfera actelor de autoritate, fiind învestită cu o eficienţă specifică de către ordinea normativă constituţională.

Pe de altă parte, un efect intrinsec al hotărârii judecătoreşti îl constituie forţa executorie a acesteia, care trebuie respectată şi executată atât de către cetăţeni, cât şi de autorităţile publice. Or, a lipsi o hotărâre definitivă şi irevocabilă de caracterul executoriu reprezintă o încălcare a ordinii juridice a statului de drept şi o obstrucţionare a bunei funcţionări a justiţiei.

A fost informat atât Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului, cât şi Agenţia Naţională de Integritate cu privire la demersurile întreprinse de către prefectul județului Suceava în vederea emiterii ordinului, și totodată s-a asigurat comunicarea acestui act administrative, conform prevederilor legale.


Biroul de presă al Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava

Niciun comentariu

Un produs Blogger.