Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava în anul 2016

Anul 2016 a fost caracterizat de continuarea procesului de modernizare a Poliţiei Române, pentru a răspunde priorităţilor actuale, rezultate din calitatea de stat membru al Uniunii Europene.
Prin activităţile desfăşurate, structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava au urmărit asigurarea unui serviciu public de calitate, fiind dezvoltate patru componente esenţiale, care au constituit, de altfel, obiectivele anului 2016.

OBIECTIVE INSTITUȚIONALE ÎN ANUL 2016
 1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor.
 1. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale.
 1. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.
 1. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a I.P.J. Suceava.

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL
În perioada evaluată, poliţiştii au depus toate diligenţele necesare, acţionând cu responsabilitate şi fermitate, scopul final fiind menţinerea sub control a infracţionalităţii.
Infracţiunile sesizate au scăzut în anul 2016 cu 1,99%. Astfel, sesizările de natură economico-financiară au scăzut cu 20,24%, cele judiciare cu 0,58%, în timp ce sesizările cu privire la infracţiunile de altă natură au scăzut cu 0,35%.

Reorganizarea sistemului de ordine şi siguranţă publică şi intensificarea activităţilor de patrulare, independent sau în sistem mixt: poliţie-jandarmi, poliţie-poliţie de frontieră, poliţie-poliţie locală, au condus la creşterea gradului de siguranţă publică şi reducerea timpului de intervenţie la evenimentele sesizate prin apel de urgenţă 112, atât în mediul urban cât şi mediul rural, concomitent cu creşterea calităţii actului de intervenţie.
Astfel, în anul 2016, structurile de poliţie şi patrulele mixte au intervenit la 19.537 apeluri de urgenţă prin ”Sistemul Naţional Apel de Urgenţă 112”.
Totodată, în perioada de referinţă nu au fost înregistrate evenimente majore pe fondul tulburării ordinii şi liniştii publice, intervenindu-se cu operativitate şi fermitate pentru aplanarea celor 2.842 stări conflictuale.
Poliţia continuă să fie cea mai solicitată structură M.A.I. de către cetăţeni.

PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
Pornind de la evoluţia situaţiei operative, precum şi în baza Priorităţilor Poliţiei Române în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii în anul 2016, au fost iniţiate în luna februarie 2016, Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor şi Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului (programe locale de prevenire a criminalităţii).
Activitatea de prevenire a criminalităţii desfăşurată la nivelul I.P.J. Suceava în anul 2016, a cuprins o serie de activităţi de implementare a programelor şi campaniilor derulate la nivel naţional de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi de iniţiere a unor proiecte la nivel local, care au cuprins:
 • Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului – furturi, tâlhării şi înşelăciuni judiciare 2016 la nivelul judeţului Suceava, ce a avut ca scop creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţenilor în mediul urban şi rural, structurat pe trei module: prevenirea infracţiunilor de furt, prevenirea tâlhăriilor şi prevenirea înşelăciunilor judiciare.
 • Campania ,,Neglijenţa – invitaţie deschisă la furt!” ce a vizat, în principal, informarea persoanelor aflate în situaţie de risc victimal cu privire la măsurile preventive ce trebuie adoptate pentru a nu deveni victime ale furturilor şi înşelăciunilor.
 • Campania „Tăcerea te face complice „Opreşte violenţa” cu scopul prevenirii atât a violenţei domestice, cât şi a faptelor de violenţă săvârşite pe fondul consumului de băuturi alcoolice
 • Campania de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului ,,Turism în Siguranţă”, ce a vizat informarea şi responsabilizarea turiştilor, dar şi a localnicilor cu privire la furturile din locuinţă, din unităţi hoteliere, din auto şi din genţi sau buzunare, beneficiari fiind peste 5.000 de persoane.
 • Campania de prevenire a înşelăciunilor ,,Sunt Informat – Nu pot fi înşelat”, ce a avut ca obiectiv, prevenirea faptelor de înşelăciune prin diverse moduri de operare şi creşterea gradului de siguranţă a persoanelor vârstnice şi a celor care locuiesc în case izolate, sau în alte zone de risc.
 • Campania de prevenire a tâlhăriilor ,,Alege să nu fii o victimă”, care a urmărit prevenirea tâlhăriilor prin smulgere de obiecte, dar şi a celor săvârşite în zona barurilor, pe fondul consumului de băuturi alcoolice.
 • ,,Săptămâna Prevenirii Criminalităţii” derulată în perioada 26 – 30.09.2016 şi care a vizat informarea şi responsabilizarea cetăţenilor cu privire la adoptarea unui comportament preventiv şi respectarea unor reguli de siguranţă personală şi patrimonială. Campania a fost structurată pe 5 segmente de intervenţie: delincvenţă juvenilă, victimizare minori, prevenirea faptelor cu violenţă, prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului şi siguranţă rutieră.
 • Campania de prevenire a infracţiunilor de furt din locuinţe şi societăţi comerciale ”Protejează-ţi locuinţa şi afacerea! Trăieşte în siguranţă!” din perioada octombrie – decembrie 2016, ocazie cu care, au fost organizate peste 100 de activităţi preventive la nivelul judeţului, care au urmărit în principal, responsabilizarea cetăţenilor şi administratorilor societăţilor/unităţilor economice în asigurarea bunurilor şi valorilor cu sisteme antiefracţie, de alarmare, sau supraveghere.

CRIMINALITATE GRAVĂ, COMISĂ CU VIOLENȚĂ
În anul 2016 s-a acordat o atenţie deosebită activităţii de prevenire şi combatere a infracţiunilor de mare violenţă, cât şi de soluţionare a cauzelor privind infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei.
Infracţionalitatea judiciară a înregistrat în anul 2016 o scădere faţă de anul 2015, cu 0,58% .
În ceea ce priveşte infracţiunile contra persoanei ponderea fiind deţinută de infracţiunile de loviri sau alte violenţe , majoritatea comise pe fondul consumului de alcool şi a conflictelor spontane şi care reprezintă 73,87% din totalul sesizărilor la acest capitol.
 
CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI
Criminalitatea contra patrimoniului sesizată, înregistrează un trend descendent, faţă de anul trecut, constatându-se o scădere cu 10%. Ponderea semnificativă este deţinută de infracţiunile de furt, distrugere, înşelăciuni şi tâlhării.
La infracţiunile de furt sesizate, se înregistrează o scădere cu peste 12% a infracţionalităţii sesizate.


SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
Poliţiştii rutieri au desfăşurat în anul 2016, 180 de acţiuni, din care 156 cu efective proprii, 24 împreună cu alte formaţiuni de poliţie şi 16 în colaborare cu partenerii din Programul de reducere a numărului şi consecinţelor accidentelor (A.R.R., R.A.R., S.D.N.)
Aceştia au constatat şi aplicat 23.599 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor rutiere, fiind reţinute totodată în vederea suspendării 3.259 permise de conducere şi retrase 1.502 certificate de înmatriculare.
Urmare a acestor activităţi, în 2016, pe raza judeţului Suceava a scăzut numărul accidentelor grave cu 2%.

Tot în anul precedent, poliţiştii rutieri au desfăşurat în mod constant activităţi preventive în rândul copiilor de toate vârstele, în încercarea de a contribui la dezvoltarea unui comportament rutier responsabil şi de a preveni astfel în viitor victimizarea acestora prin accidente de circulaţie.

REGIMUL ARMELOR, MUNIŢIILOR, EXPLOZIVILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE
Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi a altor fapte antisociale ce se produc la regimul armelor, muniţiilor, explozivilor, substanţelor periculoase şi fitosanitare, poliţiştii au executat în anul precedent acţiuni şi au efectuat numeroase controale la unităţi şi persoane fizice care deţin legal armament şi muniţie, în vederea verificării modului şi condiţiilor de asigurare a securităţii armelor şi a bonităţii judiciare şi comportamentale a deţinătorilor.
În anul 2016 nu au existat evenimente deosebite, cum ar fi furturi de armament şi muniţii, fapte grave cu violenţă comise cu arme, explozivi sau substanţe periculoase.


POLIŢIA DE PROXIMITATE ŞI SIGURANŢA COMUNITĂŢII
Activităţile desfăşurate de poliţişti în anul 2016 pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică la nivelul localităţilor urbane şi rurale (obiectiv prioritar al Poliţiei Române stabilit pentru anul 2016) s-au materializat în intervenţia la 26.222 evenimente sau sesizări ale unor persoane, care au solicitat prezenţa poliţiei la faţa locului.
Au fost iniţiate şi derulate 12 razii/activităţi complexe şi 1210 acţiuni în sistem integrat prin implicarea poliţiştilor structurilor de ordine publică, rutier, investigaţii criminale, investigarea criminalităţii economice, etc. şi sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale.
Au fost organizate 20.483 controale directe direcţionate în special în mediile favorabile săvârşirii de infracţiuni (oboare, târguri, pieţe, etc.) unde se valorifică produse agroalimentare, bunuri de consum, produse din alcool sau tutun fără documente legale de provenienţă, pe traseele rutiere parcurse de transportatorii materialului lemnos, în unităţile în care se procesează materialul lemnos etc.
Au fost efectuate 9.136 controale şi verificări, conform Legii nr.333/2003 modificată, privind paza bunurilor şi valorilor.
Cu prilejul activităţilor desfăşurate de structurile I.P.J. Suceava, independent sau în cooperare cu alte instituţii abilitate de pe raza judeţului, au fost descoperite în flagrant 79,07% din totalul infracţiunilor.

CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ȘI EVIDENȚE OPERATIVE
Activitatea în acest domeniu a avut ca priorităţi materializarea cu obiectivitate a rezultatelor obţinute de structurile inspectoratului, punerea la dispoziţia managerilor a informaţiilor necesare analizării şi previzionării măsurilor pentru stăpânirea fenomenului infracţional.
De asemenea, a constituit un obiectiv permanent, asigurarea unor servicii de calitate, prin eliberarea pe loc a certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele necunoscute şi în termen de trei zile pentru persoanele cunoscute cu antecedente penale.
În anul 2016, poliţiştii Serviciului au eliberat cu 20% mai multe certificate de cazier judiciar faţă de anul precedent.

Cunoaşterea realităţilor din societate şi sporirea implicării cetăţenilor alături de poliţie în combaterea fenomenului infracţional, vor permite Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava să aplice cele mai bune practici, realizând punţi de legătură cu toate instituţiile statului abilitate în realizarea justiţiei.
Diminuarea şi controlul fenomenului infracţional, reacţia promptă la solicitările cetăţenilor, protejarea intereselor legale ale acestora şi sporirea încrederii
publice constituie deziderate ale activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.
În pofida unor inerente dificultăţi, a dinamicii şi noilor valenţe ale fenomenului infracţional, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava a demonstrat că deţine potenţialul necesar asigurării spaţiului de justiţie, libertate şi securitate conform normelor europene, legea şi onoarea aflându-se pe primul loc în ierarhia valorilor de conştiinţă şi acţiune ale poliţistului, alături de responsabilitate, profesionalism, transparenţă şi integritate.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.