Garda Forestieră: Planificarea activității de conrol în domeniul cinegetic pentru anul 2017

1. Controale tematice
Se vor executa în baza solicitărilor M.M.A.P. precum și a tematicilor aprobate de către inspectorul șef al G.F. Suceava.
  • Verificarea modului de respectare a prevederilor contractuale de către gestionarii fondurilor cinegetice.
  • Verificarea achitării de către gestionarii fondurilor cinegetice a tarifelor de gestionare.
  • Verificarea la gestionarii fondurilor cinegetice a realizării cotelor de recoltă aprobate la principalele specii de vânat.
2. Controale de fond

Controalele de fond se vor efectua în conformitate cu procedura de control aprobată, prin Decizia nr. 113/15.09.2016, a conducătorului G.F. Suceava, iar ca urmare a desfășurării acestor acțiuni se vor întocmi note de constatare, conform procedurii de control.

3. Controlul acțiunilor de evaluare a vânatului

Odată cu primirea instrucțiunilor de evaluare a vânatului de la MMAP, pentru primăvara anului 2017, se va întocmi un grafic de desfășurare al acestor acțiuni de control, pe județe, gestionari și fonduri cinegetice, grafic care va fi anexat la prezentul plan de control.

4. Controlul acțiunilor de vânătoare, organizate de gestionarii fondurilor cinegetice

Se vor desfășura, la gestionarii de fonduri cinegetice, controale inopinate pe teren, privind modul de desfășurare al acțiunilor de vânătoare.
Aceste controale vor fi mai întâi aprobate de conducerea GF Suceava, iar la aceste acțiuni vor lua parte și angajaţi din cadrul IJJ-urilor și IPJ-urilor județene.

5. Alte activități
  • Verificare sesizări – acțiunile se vor desfășura funcție de sesizările primite și înregistrate la sediul G.F. Suceava.
  • Comisii pagube – acțiunile se vor desfășura conform H.G. nr.1679/2008, funcție de convocările primite la G.F. Suceava de la U.A.T-urile din raza de activitate.
  • Combatere braconaj- acțiunile se vor desfășura inopinat și va fi verificat pe teren modul de respectare al graficelor de prevenire și combatere a braconajului de către personalul angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.