ITM Suceava: Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă – securitate şi sănătate în muncă în luna februarie 2017

În perioada 01.02.2017 – 28.02.2017 activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2017”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 313 controale, din care 209 în domeniul relaţiilor de muncă şi 104 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 135 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 50.000 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA FEBRUARIE

1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:
* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 209 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 18 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 19.500 lei.

În luna februarie au fost depistate un număr de 12 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
- 10 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal;
- 2 persoane depistate fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la doi angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 10.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
* netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

2. Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:
* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 104 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 117 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 30.500 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă insuficiente;
- Instruire insuficientă;
- Plan de prevenire și protecție lipsă sau incomplet.

În luna februarie la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 20 evenimente.
Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor s-a constatat faptul că la data de 01.03.2017 figurează ca fiind înregistrate un număr de 122.899 contracte individuale de muncă active din care:
- 116.210 pe durată nedeterminată;
- 6.689 pe durată determinată.

Romeo BUTNARIU
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Niciun comentariu

Un produs Blogger.