A apărut ediția 2016 a Anuarului Statistic al județului Suceava

Ediţia 2016 a Anuarului Statistic al judeţului Suceava, este publicaţia de bază care completează cu cele mai recente date statistice vechea ediţie, oferind utilizatorilor într‐o manieră coerentă şi organizată, date economico‐sociale pertinente ce caracterizează evoluţia judeţului în perioada 2009‐2015.

Pe parcursul celor 22 de capitole, utilizatorii vor identifica informaţii referitoare la: locul judeţului Suceava în economia naţională, geografie, meteorologie şi mediul înconjurător, populaţie, piaţa forţei de muncă, veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei, locuinţe şi utilităţi publice, protecţie socială şi asigurări sociale, asistenţă socială, sănătate, educaţie, cultură şi sport, preţuri, conturi naţionale, agricultură şi silvicultură, activitatea întreprinderii, transporturi, comerţ internaţional, turism, indicatori în profil teritorial aferenţi Recensămintelor Populaţiei şi Locuinţelor.

Fiecare capitol este precedat de precizări metodologice, iar în limita existenţei datelor statistice, s‐a urmărit îmbogăţirea şi diversificarea acestora la nivel de municipii, oraşe şi comune.

Apariţia acestei publicaţii ne oferă prilejul de a adresa mulţumirile noastre administraţiei publice locale şi centrale, instituţiilor publice şi agenţilor economici din judeţ, fără a căror disponibilitate şi manieră responsabilă de a răspunde la cercetările statistice nu ar fi fost posibilă editarea anuarului.

Anuarul poate fi cumpărat la preţul de 50,0 lei de la sediul Direcţiei Judeţene de Statistică Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 25, telefon 0230/523178, e‐mail tele@suceava.insse.ro

Niciun comentariu

Un produs Blogger.