Acțiunile desfășurate de IPJ Suceava pentru asigurarea siguranței civice în incinte și în zona unităților de învățământ preuniversitar în semestrul I al anului școlar 2016-2017, rezultatele obținute și starea infracțională înregistrată

PRIORITĂȚI INSTITUȚIONALE

Obiectivele prioritare de acțiune ale I.P.J. Suceava în prevenirea și combaterea criminalității în unitățile de învățământ, în semestrul I al anului școlar 2016-2017, au vizat în principal implementarea în mod unitar, la nivelul judeţului, a prevederilor „Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar”, document semnat la 01.09.2016 de toți partenerii, respectiv: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Bucovina” al Județului Suceava, sub coordonarea Instituţiei Prefectului.

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT JUDEȚENE ȘI MODUL DE ASIGURARE CU PAZĂ A ACESTORA

La începutul anului școlar 2016-2017, la nivelul județului Suceava existau 768 unităţi de învăţământ preuniversitar, din care:
 • 747 sunt de stat și 21 private;
 • 175 sunt situate în mediul urban şi 593 în mediul rural,
 • 398 sunt grădiniţe, 320 sunt şcoli generale, iar 50 sunt colegii, licee, şcoli profesionale sau şcoli postliceale.
Premergător începerii anului şcolar 2016-2017, dar şi pe parcursul semestrului I al anului școlar, au fost efectuate evaluări ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din punct de vedere al asigurării cu pază şi elemente de protecţie, conform prevederilor Legii nr.333/2003, ocazie cu care, s-au stabilit măsuri și formulat recomandări pentru remedierea deficienţelor constatate.

Astfel, în ceea ce priveşte asigurarea cu pază şi protecţie a unităților de învățământ preuniversitar, situația la nivelul județului se prezintă astfel:
- doar 123 din total sunt asigurate cu pază umană, respectiv 16%, din care 66 în mediul urban și 57 în mediul rural;
- 268 dintre unitățile de învățământ preuniversitar sunt dotate cu sisteme de supraveghere video (34,5%), respectiv 57 în mediul urban și 211 în mediul rural.
- 11 unități de învățământ preuniversitar nu au gard împrejmuitor, din care 6 grădinițe și 5 școli;
- 33 unități școlare sunt amplasate în zone iluminate necorespunzător, respectiv 19 grădinițe și 12 școli generale și 2 licee;
- 8 unități de învățământ preuniversitar sunt situate în zone periferice sau izolate, din care 3 grădinițe, 4 școli și 1 liceu.

În funcție de tipul unității de învățământ, situația modului de asigurare cu pază umană și dotarea cu sisteme video, se prezintă astfel:
- 18% din licee și colegii sunt asigurate cu pază umană (9) și doar 8% sunt dotate cu sisteme de supraveghere video (4);
- 18,4% din școlile gimnaziale sunt asigurate cu pază umană (59) și 45,3% sunt dotate cu sisteme de supraveghere video (145);
- 11,8% din grădinițe sunt asigurate cu pază umană (47) și 29,8% sunt dotate cu sisteme de supraveghere video (119).

ACTIVITĂȚI DERULATE ȘI REZULTATE OBȚINUTE

Pentru asigurarea climatului de siguranță publică în zona unităților de învățământ și asigurarea prezenței unor elemente din dispozitivele de siguranță publică pe timpul afluirii și defluirii elevilor la/de la cursuri, cele 768 unități de învățământ de pe raza județului Suceava au fost repartizate în responsabilitatea structurilor abilitate, astfel:
 • 746 unități de învățământ preuniversitar către poliție, din care 154 în mediul urban și 592 în mediul rural;
 • 14 către jandarmerie, din care 13 în mediul urban și 1 în mediul rural;
 • 8 către poliția locală, toate în mediul urban.
Totodată, în perioada septembrie 2016 – februarie 2017, polițiștii de proximitate și cei din cadrul posturilor de poliție comunale, au desfășurat o multitudine de activităţi, printre care:
 • participarea la 270 şedinţe cu elevii şi 430 ore de curs (dirigenţie), în cadrul cărora, au fost prezentate aspecte vizând prevenirea violenţei în şcoli, a accidentelor rutiere, a consumului de substanţe cu efect psihotrop, etc.
 • organizarea și desfășurarea a 298 acțiuni pe linia prevenirii absenteismului școlar, a respectării regulilor de circulație rutieră și pe alte domenii de interes pentru elevi, ocazie cu care, au fost depistați absentând de la cursuri, 408 elevi.
 • verificarea a 776 societăți comerciale, baruri și cafenele, unele din proximitatea instituțiilor de învățământ, fiind constatate 13 infracțiuni, din care 2 de contrabandă cu țigarete;
 • controlul pe linie de pază a 608 unități școlare și a 34 de autospeciale de transport a elevilor;
 • aplicarea a 665 sancțiuni contravenționale la diverse acte normative, în valoare totală de 132.205 lei.

ACTIVITĂŢILE PREVENTIVE DESFĂŞURATE ÎN ŞCOLI ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2016 - FEBRUARIE 2017

Activitățile preventive derulate în mediul școlar de structurile Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, în semestrul I al anului școlar 2016-2017, au cuprins:
 • participarea polițiștilor de proximitate și a celor din mediul rural la festivitățile de deschidere a anului școlar 2016-2017, ocazie cu care, a fost transmis mesajul Poliției Române adresat cadrelor didactice, elevilor și părinților acestora;
 • desfășurarea activităților în cadrul „Programului de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor la nivelul județului Suceava în anul 2016”, document structurat pe două module: prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor şi prevenirea violenţei în mediul şcolar.
 • „Programul de pregătire juridică şi antiinfracţională” pentru anul şcolar 2016/2017, iniţiat în luna septembrie 2016 de I.P.J. Suceava pentru elevii din unităţile de învăţământ sucevene, ocazie cu care, lunar, poliţiştii vor elabora şi transmite tematici preventive ce vor fi prezentate şi dezbătute în unităţile de învăţământ.
 • Evenimentul „Noaptea Cercetătorilor” desfăşurat în data de 30.09.2016 pe esplanada Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava la care a fost implicat şi I.P.J. Suceava, acţiunea poliţiei având ca scop principal prevenirea delincvenţei juvenile şi a violenţei în mediul şcolar, ocazie cu care, au fost desfăşurate ateliere interactive şi acţiuni de informare a elevilor asupra riscurilor consumului de alcool.
 • Planul de Acţiune ,,Şcoli Sigure – Elevi în Siguranţă” din perioada octombrie – decembrie 2016, în parteneriat cu A.T.O.P. Suceava, care a inclus pe lângă siguranţa personală şi patrimonială a tinerilor, prevenirea şi combaterea absenteismului şi abandonului şcolar şi activităţi sub egida ,,Balul Bobocilor în Siguranţă”, ocazie cu care, au fost derulate peste 200 de activităţi în unităţile de învăţământ, beneficiari fiind circa 20.000 de elevi, cadre didactice şi părinţi.
 • Proiectul „Ia atitudine. Spune NU Drogurilor!” din luna noiembrie 2016, în parteneriat cu Şcoala Generală „Luca Arbure” din comuna Arbore, ocazie cu care, au fost vizionate filme educative şi s-au organizat jocuri de rol cu tematică preventivă.
 • Proiectul „Iarnă în Siguranţă pentru copiii noştri” ce a avut ca scop, creşterea gradului de siguranţă al minorilor şi reducerea riscului victimal al acestora prin utilizarea neautorizată a articolelor pirotehnice pe perioada sărbătorilor de iarnă, a consumului de băuturi alcoolice, tutun sau substanțe cu efect halucinogen, etc.

INFRACŢIONALITATEA SESIZATĂ ÎN ZONA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

În ceea ce privește criminalitatea înregistrată în școli și în zona adiacentă acestora în care au fost implicați elevii, situația statistică a Inspectoratului de Poliție Județean Suceava pentru perioada supusă analizei evidențiază următoarele aspecte:
- în semestrul I al anului școlar 2016-2017, la nivelul județului Suceava, au fost sesizate 23 infracțiuni, majoritatea comise în incinta unităților de învățământ (21 infracțiuni), zone unde forțele de ordine (poliție, jandarmi, poliție locală) nu pot monitoriza, interveni și preveni incidentele și doar 2 în zona adiacentă acestora.

Din totalul sesizărilor:
 • 15 infracțiuni au fost comise în mediul urban și 8 în mediul rural.
 • 8 fapte s-au înregistrat în colegii sau licee şi 15 în şcolile gimnaziale.
La comiterea acestor infracţiuni au participat ca autori, 21 de elevi și 3 cadre didactice, iar ca victime ale infracțiunilor 23 persoane au fost din rândul elevilor.

În structura infracţiunile sesizate, ponderea o dețin faptele de loviri sau alte violențe cu 65,2% (respectiv 15 fapte) urmate de cele 5 infracțiuni de vătămare corporală din culpă, (21,7%), 2 de amenințare și 1 de purtare abuzivă.

Infracțiunile sesizate în mediul școlar au fost înregistrate:

În mediul urban, în:
 • municipiul Suceava = 6 fapte, 5 infracțiuni de loviri sau alte violențe din care 2 la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, câte 1 la Liceul cu Program Sportiv Suceava, Şcoala Gimnazială nr.7 și Colegiul Naţional „Petru Muşat” și 1 de vătămare corporală din culpă la Şcoala Generală nr.4
 • municipiul Vatra Dornei = 4 fapte, 1 infracțiune de loviri sau alte violențe la Şcoala Gimnazială nr.4 și 3 de vătămare corporală din culpă la Liceul Teoretic „Ion Luca”, Şcoala Gimnazială nr.1 și Școala Generală nr.2;
 • municipiul Rădăuți = 2 fapte, ambele de loviri sau alte violențe la Şcoala Generală „Gheorghe Popadiuc” și Colegiul Tehnic ”Andronic Motrescu”;
 • orașul Siret = 2 fapte de loviri sau alte violențe, ambele la Colegiul „Laţcu Vodă”;
 • municipiul C-lung Moldovenesc = 1 faptă de loviri sau alte violențe la Şcoala Specială din localitate;
În mediul rural, în:
 • mediul rural din zona municipiului C-lung Moldovenesc = 4 fapte, 1 de loviri sau alte violențe și 2 de amenințare. toate la Şcoala Gimnazială din comuna Moldova Suliţa și 1 de purtare abuzivă la Școala „Iorgu G. Toma” din comuna Vama
 • mediul rural din zona municipiului Vatra Dornei = 1 faptă de vătămare corporală din culpă la Şcoala Gimnazială Neagra Şarului;
 • mediul rural din zona municipiului Suceava = 1 faptă de loviri sau alte violențe Şcoala Generală „Dimitrie Păcurari” din comuna Şcheia;
 • mediul rural din zona municipiului Rădăuți = 1 faptă de loviri sau alte violențe Şcoala Gimnazială I-VII din comuna Dornești;
 • mediul rural din zona orașului Gura Humorului = 1 faptă de loviri sau alte violențe la Şcoala Gimnazială din comuna Berchişeşti.
La infracţiunile sesizate în unităţile de învăţământ, s-au întocmit analize de caz, stabilindu-se motivele şi împrejurările săvârşirii faptelor, care au reliefat următoarele aspecte:
- infracțiunile de lovire și alte violente sesizate au avut un caracter spontan, unele având drept cauză joaca elevilor (bruscări, loviri cu bulgări de zăpadă, etc.);
- majoritatea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă s-au produs prin autoaccidentări, în timpul orelor de educație fizică, sau în timpul recreației;

Totodată, la nivelul I.P.J. Suceava au fost identificate și unele cauze favorizatoare comiterii infracțiunilor din mediul școlar, respectiv:
 • lipsa unor măsuri eficiente de pază şi control acces la unele unităţi în învăţământ, conform Legii nr.333/2003 modificată;
 • nerespectarea regulilor de acces în incinta unităţilor de învăţământ, conform regulamentelor de ordine interioară;
 • numărul mare de minori lăsaţi fără supraveghere, pe fondul plecării părinţilor la muncă în străinătate;
 • anturajul, teribilismul, consumul de alcool, sau substanțe halucinogene în rândul tinerilor;
 • proliferarea violenţei în mass-media prin prezentarea diverselor evenimente cu impact violent.
În acest sens, pentru asigurarea ordinii şi siguranţei în zona unităţilor de învăţământ, precum şi pentru reducerea fenomenului infracţional, subunitățile de poliție și-au planificat zilnic agenți de poliție care să fie prezenți în zonele și pe căile de afluire și defluire a elevilor și cadrelor didactice.

La aceste măsuri sunt angrenate efective de ordine publică, poliție rutieră și investigații criminale, agenții secțiilor de poliție rurală și ai posturilor de poliție comunale, precum și efective de jandarmi și poliție locală.

Pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță în unităţile de învăţământ, pentru perioada următoare, au fost stabilite următoarele priorități:
 • monitorizarea executării activităților stabilite prin Planul Teritorial Comun de creștere a gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic din instituțiile de învățământ și prevenirea delicvenței juvenile în anul școlar 2016-2017;
 • inițierea și derularea în comun cu ceilalți parteneri a unor activități preventive în unitățile de învățământ preuniversitar și în zona acestora, în vederea evitării producerii unor evenimente grave cu implicarea elevilor și cadrelor didactice;
 • organizarea de acțiuni pe linia prevenirii și combaterii absenteisnului sau abandonului școlar, a identificării agenţilor economici care comercializează băuturi alcoolice sau produse din tutun elevilor;
 • informarea unităților administrativ-teritoriale cu privire la obligațiile ce le revin în alocarea fondurilor necesare asigurării securității instituțiilor de învățământ.

ÎMPUTERNICIT ŞEF AL INSPECTORATULUI
Comisar șef de poliție
AICOBOAE DOREL

Niciun comentariu

Un produs Blogger.