Activități de promovare a profesiilor juridice desfășurate la Universitatea „Ștefan cel Mare” SuceavaÎn perioada 30 martie – 07 aprilie 2017, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava au avut loc o serie de întâlniri şi un simpozion pe tema profesiilor juridice. Judecători, procurori, executori judecătoreşti, notari, poliţişti, consilieri juridici, grefieri au prezentat în cadrul întâlnirilor cu cei peste 300 de studenţi avantajele şi specificul fiecărei meserii şi profesii juridice şi modalitatea de accedere în corpurile profesionale.

De multe ori am fost intrebati de catre studenti, viitori studenti sau proaspat absolventi ai unor institutii de invatamant superior juridic in legatura cu drumul pe care il pot alege mai departe, in legatura cu optiunile pe care le au in fata.

Experţii prezenţi la manifestări au arătat cu argumente solide studenţilor că piaţa muncii are nevoie de tineri care să urmeze profesiile juridice.

În cadrul activităţilor organizate la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, s-a desfășurat şi „Sesiunea extraordinară a profesiilor juridice – Ediția a II-a”.

Evenimentul organizat de către studenții anului IV ai specializării Drept și coordonat de către dl. lector universitar doctor Lucian-Sorin Stănescu (prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava), a avut la bază cunoștințele dobândite de către studenți de-a lungul celor aproape 4 ani de facultate, având drept scop completarea acestora de către profesioniști ai domeniului juridic cu informații din sfera practicii.

Profesioniștii domeniului juridic prezenți la eveniment au fost:
 • Dna judecător ILIEȘ Titiana, vicepreședinte al Curții de Apel Suceava
 • Dna lector universitar doctor LĂMĂȘANU Daniela, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava
 • Dl avocat RUSU Sorin, decan al Baroului Suceava
 • Dl avocat GROZAVU Mircea
 • Dna conferențiar universitar doctor DUMITRU Maria, practician în insolvență
 • Dl CURCĂ Mihai, notar public
 • Dna consilier NICOARĂ Anca, șefa Serviciului de Probațiune Suceava
 • Dl COCOȘ Constantin-Ștefan, executor judecătoresc
 • Dna conferențiar universitar doctor NEMȚOI Gabriela, consilier juridic
 • Dna GHERASIM Alina, grefier în cadrul Curții de Apel Suceava
 • Dl mediator VARGAN Vasile, președinte al Asociației Mediatorilor din Bucovina
 • Dl comisar de poliţie EPUREANU Ionuț, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.
La finalul celor 4 ore de-a lungul cărora auditorii au interacționat cu practicienii din domeniu, studenții au adunat informații relevante ce le va permite realizarea unei analize raportată la propriile persoane și la aspirațiile lor profesionale.

Studenții s-au declarat mulțumiți de informațiile primite pe parcursul „călătoriei” prin fascinanta lume a profesiilor juridice, tărâm pe care aceștia aspiră să pășească la finele studiilor; astfel evenimentul și-a atins scopul propus.

Vă prezentăm câteva aspecte specifice profesiilor juridice.

Exercitarea profesiei de Avocat

Legea de exercitare a profesiei de avocat si Statutul profesiei de avocat reglementeaza si consolideaza caracterul autonom si liberal al avocatului, acesta fiind supus doar legii, statutului precum si regulilor eticii profesionale.

Avocatul este cel care are menirea de a traduce in termeni juridici si legali cat mai fidel interesele si dorintele clientului, de a-l conduce, asista si reprezenta pe client in interactiunea sa cu Justitia si cu Institutiile Statului. In acest sens, avocatul exercita o serie de activitati, printre care enumeram (conform Statutului):
 • redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata
 • elaborarea de opinii legale
 • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea
 • participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii
 • orice alte consultatii in domeniul juridic
 • intocmire si formulare, in numele si/sau interesul clientului, de cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestuia
 • asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice, pentru apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor
 • atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare
 • activitati de mediere
 • activitati fiduciare
 • activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate
 • elaborarea proiectelor de acte normative
Un element fundamental in relatia dintre client si avocatul sau il constituie increderea in corectitudinea informatiilor si datelor prezentate de ambele parti, precum si buna cooperare dintre cei doi, avand ca scop solutionarea cu succes a cazului.

Avocatii sunt constituiti in Barouri, toate barourile din Romania infiintate potrivit legilor privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat fiind membre de drept ale Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Nici un barou nu poate functiona in afara U.N.B.R.

Exercitarea profesiei de Consilier Juridic

Poate fi consilier juridic acela care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania;
b) are exercitiul drepturilor civile si politice;
c) este licentiat al unei facultati de drept;
d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;
e) nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege.

Consilierul juridic numit in functie are statutul functionarului, potrivit functiei si categoriei acesteia. Consilierul juridic angajat in munca are statut de salariat.

Consilierul juridic desfasoara urmatoarele activitati:
 • asigura consultanta si reprezentarea autoritatii sau institutiei publice in serviciul careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de munca, apara drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina;
 • in conditiile legii si ale regulamentelor specifice unitatii, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic
 • (stagiar si definitiv) poate pune concluzii la judecatorie si la tribunale ca instanta de fond, la organele de urmarire penala, precum si la celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale
 • (definitiv) poate pune concluzii la instantele judecatoresti de toate gradele, la organele de urmarire penala, precum si la toate autoritatile si organele administrative cu atributii jurisdictionale

Exercitarea profesiei de Executor Judecatoresc

Executor judecatoresc poate fi persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania; b) are capacitatea deplina de exercitiu; c) este licentiata in drept; d) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie; e) cunoaste limba romana; f) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei; g) a indeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si a promovat examenul de capacitate sau, dupa caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si a promovat examenul de admitere in profesie.

Executorul judecatoresc desfasoara urmatoarele activitati:
a) punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
c) comunicarea actelor de procedura;
d) recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
e) aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
f) constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
g) intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
h) intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
i) orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.


Exercitarea profesiei de Judecator

Judecatorii de la toate instantele judecatoresti au calitatea de magistrat, ierarhia functiilor de executie si de conducere stabilindu-se in raport cu nivelul instantelor, cu respectarea conditiilor de pregatire profesionala si de vechime in magistratura, prevazute in prezenta lege.

Instantele judecatoresti sunt:
a) judecatoriile;
b) tribunalele;
c) curtile de apel;
d) Curtea Suprema de Justitie.
In limitele stabilite prin lege vor functiona si instante militare.

Admiterea in profesia de Judecator
Conform legii, poate fi numit judecator (in mod analog, procuror) cel ce indeplineste urmatoarele conditii
a) este numai cetatean roman cu domiciliul in Romania si are capacitatea de exercitiu al drepturilor;
b) este licentiat in drept sau drept economic-administrativ, are stagiul cerut de lege pentru functia in care urmeaza sa fie numit si dovedeste o pregatire profesionala corespunzatoare;
c) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;
d) cunoaste limba romana;
e) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei;
f) a absolvit Institutul National al Magistraturii sau a promovat concursul ori examenul de admitere in magistratura, organizat potrivit regulamentului aprobat de Ministrul Justitiei.

Institutul National al Magistraturii este institutia publica subordonata exclusiv Ministerului Justitiei, care realizeaza pregatirea specifica a viitorilor judecatori si procurori, precum si perfectionarea profesionala a magistratilor in functie, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Toti judecatorii, cu exceptia celor stagiari, sunt numiti prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii

Exercitarea profesiei de politist
In realizarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul este investit cu exercitiul autoritatii publice si are urmatoarele drepturi si obligatii principale:
a) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala;
b) sa conduca la sediul politiei pe cei care, prin actiunile lor, pericliteaza viata persoanelor, ordinea publica sau alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii; in cazurile nerespectarii dispozitiilor date de politist, acesta este indreptatit sa foloseasca forta; verificarea situatiei acestor categorii de persoane si luarea masurilor legale, dupa caz, se realizeaza in cel mult 24 de ore, ca masura administrativa;
c) sa invite la sediul politiei persoanele a caror prezenta este necesara pentru indeplinirea atributiilor politiei, prin aducerea la cunostinta, in scris, a scopului si motivului invitatiei;
d) sa puna in executare mandatele de aducere, mandatele de arestare si pe cele de executare a pedepselor, in conditiile prevazute de lege;
e) in cazul savarsirii unei infractiuni, al urmaririi unor infractori sau al unei actiuni teroriste, sa intre in incinta locuintelor, a unitatilor economice, a institutiilor publice ori particulare, a organizatiilor social-politice, indiferent de detinator sau de proprietar, precum si la bordul oricaror mijloace de transport romanesti, cu respectarea dispozitiilor legale;
f) sa efectueze, cu respectarea dispozitiilor legale, controale ale persoanelor si bagajelor, precum si ale vehiculelor aflate in circulatie, atunci cand exista indicii temeinice cu privire la savarsirea unor infractiuni sau posibile actiuni teroriste;
g) sa efectueze controale si razii atunci cand exista indicii temeinice cu privire la savarsirea de infractiuni ori ascunderea unor infractori, bunuri provenite din infractiuni sau posibile actiuni teroriste;
h) sa poarte asupra sa armamentul si munitia necesare, indiferent daca este in uniforma sau echipat civil, si sa foloseasca, pentru indeplinirea misiunilor, autovehicule din dotare, cu sau fara insemnele distinctive ale politiei;
i) sa foloseasca orice mijloace de transport si comunicatii, indiferent de proprietar sau detinator, persoana fizica ori persoana juridica, cu exceptia celor apartinand corpului diplomatic, pentru luarea unor masuri legale ce nu sufera amanare si nu pot fi aduse la indeplinire altfel; cheltuielile vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, si vor fi suportate din fondurile unitatilor de politie sau, dupa caz, de catre persoanele care au determinat interventia, nu mai tarziu de 15 zile;
j) sa foloseasca gratuit mijloacele de transport in comun in timpul serviciului pentru executarea unor misiuni, iar personalul din politia pentru transporturi, pe cele feroviare si navale; folosirea mijloacelor de transport se face pe baza legitimatiei de serviciu;
k) sa solicite sprijinul cetatenilor pentru urmarirea, prinderea, imobilizarea si conducerea la unitatile de politie a persoanelor care au comis fapte penale.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.