CNCIR Suceava: Activități specifice pentru asigurarea siguranței în funcționare a instalațiilor sub presiune și a instalațiilor de ridicat

Conform prevederilor art.1 din H.G. nr. 1.139/17.11.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 779/22.11.2010 privind înființarea, organizarea si funcționarea Companiei Nationale pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune S.A.- CNCIR SA este persoană juridică română, de interes strategic național, cu capital social integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei.

CNCIR SA, înființat ca urmare a reorganizării prin divizare a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat-ISCIR, are în structura sa un sediu central și 15 sucursale subordonate, fără personalitate juridică, dispuse în tot teritoriul național. Neavînd personalitate juridică CNCIR SA Sucursala Suceava nu are buget de venituri și cheltuieli propriu drept urmare orice cheltuială/achiziție se evaluează, aprobă și finanțează de CNCIR SA, sediul central.

Sucursala CNCIR SA Suceava își desfășoară activitatea în județele Suceava și Botoșani.

Din punct de vedere funcțional CNCIR SA Sucursala Suceava are în structura sa:
1.1. Organismul de Inspecție (CNCIR OI),
1.2. Compartimentul de Activități Autorizate ( AA) compus din:
1.2.1. Compartimentul de Programe Tehnice
1.2.2. Compartimentul de Formare Profesională
1.2.3. Compartimentul A1-verificări cazane de apă caldă cu puteri termice mai mici de 400 Kw, arzătoare și verificări ale instalațiilor de ardere și automatizare

1.1. Organismul de Inspecție (CNCIR OI) - îndeplinește cerințele SR EN ISO 17020:2012 și este competent să efectueze activitați de inspectie ca Organism de inspectie de terta parte de tip A, conform Certificat de acreditare RENAR nr. OI 018/22.12.2014. Media verificărilor anuale efectuate de către personalul CNCIR OI din cadrul sucursalei Suceava este de 2100 de echipamente/instalații.

1.2. Compartimentul de Activități Autorizate ( AA)
Separat de activitatea de inspecție, CNCIR Sucursala Suceava oferă deținătorilor/utilizatorilor de echipamente/instalații și alte servicii, pentru care deține autorizațiile/atestările impuse de prevederile legale. Aceste servicii fac obiectul activității următoarelor compartimente:

1.2.1. Compartimentul de Programe Tehnice
La expirarea duratei normale de funcționare, după producerea unei avarii sau a unui accident sau dacă starea tehnică precară a echipamentului impune acest lucru, se efectuează verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnice pentru evaluarea stării tehnice și stabilirea duratei de funcționare remanente.
Având în vedere faptul că în județele Suceava și Botoșani sunt utilizate un număr semnificativ de echipamente vechi ( cu durata normală de funcționare aproape de limitele impuse de HG nr. 2.139/2004 cu completările ulterioare), CNCIR SA, prin personalul sucursalei Suceava, efectuează, în medie, lucrări de verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări la un număr de 105 de echipamente anual.

1.2.2. Compartimentul de Formare Profesională
CNCIR SA este avizată de către ISCIR și autorizată de către ANC ( Autoritatea Națională pentru Calificări) ca furnizor de formare profesională a adulților desfășurând cursuri de calificare, specializare și stagii de instruire pentru toată gama de ocupații la care legiuitorul a impus necesitatea autorizării personalului de deservire.
În anul anterior un număr de 348 de persoane au urmat și absolvit cursurile organizate de către CNCIR SA prin sucursala Suceava.

1.2.3. Compartimentul A1
Prin personalul din cadrul acestui compartiment, CNCIR SA Sucursala Suceava oferă servicii de verificare în vederea admiterii funcționării și la scadență la aparatele pentru încălzit cu puteri termice nominale până la 400 de Kw precum, la arzătoarele alimentate cu combustibil lichid/gazos. Precum și verificări ale instalațiilor de ardere și automatizare a cazanelor de abur, apă caldă sau apă fierbinte. Cumulat activitatea acestui compartiment a însemnat în anul 2016 efectuarea unui număr de 261 de verificări.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.