Rezultatele simulărilor la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2017 în județul Suceava

Simularea examenelor naționale s-a desfășurat în perioada 13 – 17 martie 2017 și a vizat elevii cuprinși în clasele a VIII-a, a XI-a, a XII-a, a XIII-a ( seral și FR) și a XIV-a ( seral).

Rezultate la simularea evaluării naționale 2017

La limba şi literatura română:
 • nr. elevi prezenţi 6969
 • s-au înregistrat 4557 note peste 5 (65,39 %), iar sub 5 – 2412 note ( 34,61 %).
La matematică:
 • nr. elevi prezenți 6907
 • s-au înregistrat 2545 note peste 5 ( 36,84%), iar sub 5 – 4362 note ( 63,15%).
În acest an s-au obținut 3 note de 10 la limba și literatura română și 23 de note de 10 la matematică. La Școala Gimnazială Bosanci un elev a obținut nota 10 la ambele discipline de examen.

Comparativ cu anul școlar precedent - (64,74%) la limba și literatura română și (36,86%) la matematică - procentele obținute în acest an sunt comparabile, la limba si literatura română înregistrându-se un progres de 0,65 %.

Rezultate la simularea examenului de bacalaureat 2017

1. Clasa a XI a

La limba şi literatura română (proba Ea):
 • nr. elevi prezenţi 5268
 • s-au înregistrat 3351 note peste 5 ( 63,61 %) , iar sub 5 au fost înregistrate 1917 note ( 36,38 %)
La limba maternă (limba ucraineană) din cei 29 de elevi au obținut note peste 5 doar 2 elevi (6,89 %), iar sub 5 s-au înregistrat 27 note (93,1 %).

La matematică şi istorie (proba Ec):
 • nr. elevi prezenţi 5216
 • s-au înregistrat 1413 note peste 5 la disciplina matematică și 1315 la istorie, iar sub 5 – 2192 note la disciplina matematică și 296 la disciplina istorie . Per total, notele peste 5 la întreaga probă sunt 2728, reprezentând un procent de 52,30 %. Restul de 2488 note sunt sub pragul notei 5, reprezentând un procent de 47,69%.
În acest an din totalul de 5120 de elevi care s-au prezentat la cele trei probe, 1953 au obţinut medii peste 6 ( 38,14%).

Comparativ, în anul 2016 procentul mediilor peste 6 (limita de promovabilitate în cazul examenului de bacalaureat) a fost de 32,83 %.

În acest an s-au înregistrat 3 note de 10 la proba Ea și 29 note de 10 la proba Ec – total 32 de note de 10, față de 8 astfel de note obținute in anul precedent.

2. Clasa a XII a și a XIII-a

La limba şi literatura română (proba Ea)
 • nr. elevi prezenţi 5237;
 • s-au înregistrat 3675 note peste 5 ( 70,17 %), iar sub 5 – 1562 note (29, 82 %).
La limba maternă (limba ucraineană) au fost obţinute 5 note peste 5 ( 45,45 %), iar sub 5 – 6 note ( 54,54 %).

La matematică şi istorie (proba Ec):
 • nr. elevi prezenţi 5194;
 • s-au înregistrat 1728 note peste 5 la disciplina matematică și 1212 la istorie, iar sub 5 – 1895 note la disciplina matematică și 359 la disciplina istorie . Per total, notele peste 5 la întreaga probă sunt 2940, reprezentând un procent de 56,6 %. Restul de 2254 note sunt sub pragul notei 5, reprezentând un procent de 43,39 %.
La disciplina la alegere (proba Ed)
 • nr. elevi prezenţi 4965;
 • s-au înregistrat 3121 note peste 5 ( 62,86 %), iar sub 5 – 1844 note ( 37,13 %).
Defalcat pe discipline situația notelor peste 5 este următoarea:
Biologie – 839; Chimie – 138; Economie – 17; Filozofie – 11; Fizică – 147; Geografie – 798; Informatică – 286; Logică, argumentare și comunicare – 787; Psihologie – 36; Sociologie – 62.

În acest an, din totalul de 4786 de elevi care s-au prezentat la toate probele, au obţinut medii peste 6 un număr de 2144 de elevi ( 44,8%) iar 2642 au obţinut medii sub 6 (55,2 %).

Comparativ, în anul 2016 procentul mediilor peste 6 (limita de promovabilitate) a fost de 45,33 %.
În acest an s-au înregistrat 56 note de 10 – 4 la Proba Ea, 27 la Proba Ec şi 25 la Proba Ed.
Nu s-a înregistrat nici o medie de 10.

La nivelul aceleiaşi generaţii, elevii de clasa a XII a la simularea din anul 2016 ( când erau în clasa a XI a) au obţinut un procent de medii peste 6 de 32,83 %, iar în acest an (2017) procentul este de 44,8 %, ceea ce reprezintă o creştere a promovabilităţii cu 12 procente.

Simularea probelor examenelor naționale a fost monitorizată de către ISJ Suceava prin control tematic desfășurat pe parcursul a 2 săptămâni, începând cu prima zi de simulare, vizând atât aspecte legate de organizarea și desfășurarea probelor în școlile județului, cât și modul de evaluare a lucrărilor scrise și a rezultatelor obținute. Din datele colectate prin fișe de monitorizare și din aspectele semnalate de către inspectorii școlari, comisiile județene pentru organizarea și desfășurarea examenelor naționale au identificat puncte tari și disfuncții din școli, pe baza cărora au fost elaborate planuri remediale, cu măsuri concrete, cu aplicabilitate la nivelul județului.
Planul remedial elaborat de către ISJ Suceava cuprinde printre altele:
 • analiza în cadrul Consiliilor profesorale din școli a rezultatelor la simularea examenelor naționale;
 • informarea părinților cu privire la progresul /regresul elevilor; discuţii individuale cu cei ai căror copii au note sub 5 şi colaborarea cu aceştia pentru a determina o schimbare de atitudine faţă de responsabilităţile ce decurg pentru pregătirea examenelor naționale
 • organizarea unor dezbateri de către profesorii diriginți, la nivelul claselor , cu participarea profesorilor la disciplinele de examen, în scopul stabilirii unor criterii individualizate pentru acoperirea lacunelor;
 • tratarea diferențiată a elevilor (aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri și consolidarea cunoștințelor elevilor performanți, ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice, realizarea de fișe de lucru individual cu diferite grade de dificultate, etc,).
 • respectarea programului de pregătire suplimentară şi diferenţiată a elevilor;
 • activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire suplimentară;
 • aplicarea unor evaluări sumative având ca suport modele de teste elaborate de CNEE pentru examene naționale;
 • recomandarea susținerii tezelor semestriale cu subiect unic la nivel de unitate școlară pentru elevii din clasele ce vor susține examene naționale;
Inspecția școlară va rămâne orientată pe activități de îndrumare și control la nivelul disciplinelor de examen în cadrul controalelor generale și de specialitate.
Analiza modului în care s-a desfășurat simularea examenelor naționale va fi abordată și dezbătută în întâlniri de lucru cu directorii școlilor.

Inspector școlar general,
Prof. Gheorghe Lazăr

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava,
Prof. Anuței Ioan Cezar, inspector școlar

Niciun comentariu

Un produs Blogger.