FOTO Ședinţa Comisiei de Dialog Social Suceava - subcomisia învăţământ, 5 aprilie 2017

La 05 aprilie 2017, la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social - subcomisia învăţământ la solicitarea Uniunii Judeţene a Sindicatelor Libere Suceava , în vederea identificării unor soluţii privind plata drepturilor băneşti – dobânzi legale calculate la diferenţe de drepturi salariale, câştigate în instanţă în anii 2014, 2015 si 2016, de către salariaţii din unităţile de învăţămînt din judeţul Suceava, precum şi decontarea cheltuielilor privind naveta cadrelor didactice.

La această întâlnire au participat Prefectul Județului Suceava, doamna Mirela-Elena ADOMNICĂI, Subprefectul Județului Suceava, doamna Silvia BOLIACU, doamna Adriana Gușetu și domnul Lazăr Gheorghe din partea Inspectoratului Școlar Județean Suceava, doamna Lăcrămioara Gulei din partea Administrației Județeană a Finanțelor Publice, doamna Irina Galan și domnul Romeo Butnariu din partea Inspectoratului Teritorial al Muncii și reprezentanți ai organizațiilor sindicale, Irimia Dumitru, Corneliu Traian Pădureţ, Iordănel Secrieru şi nu în ultimul rând Liviu Grab.

În urma discutiilor doamna prefect Mirela-Elena ADOMNICĂI a solicitat sindicatelor și inspectoratului şcolar judeţean, situațiile privind stadiul decontării cheltuielilor transportului cadrelor didactice la nivelul județului dar şi o situație privind cuantumul dobânzilor ce trebuie acordate personalului din învățământ, pentru a susține demersurile initiate de sindicate.

Deasemenea s-a stabilit ca o nouă întâlnire să aibă loc la începutul lunii Mai , până atunci vor fi identificate soluţii privind sumele destinate cheltuierilor pentru navetă, la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat conform prevederilor HG 569/2015.

Biroul de presă al Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava

Niciun comentariu

Un produs Blogger.