În mai 2017, rata anuală a preţurilor a fost de 0,6%

  • Preţurile de consum în luna mai 2017 comparativ cu luna mai 2016 au crescut cu 0,6%.
  • Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2016 - mai 2017) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2015 – mai 2016), calculată pe baza IPC, este -0,2%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 0,1%.


Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei
- procente –

Mai 2017
faţă de:
Rata medie lunară a inflaţiei,
în perioada 1 I – 31 V

Aprilie
2017
Decembrie
2016
Mai
2016

2017

2016
Mărfuri alimentare 100,61 102,61 102,3 0,5 0,2
Mărfuri nealimentare 100,07 99,49 100,23 -0,1 -0,3
Servicii 100,21 98,53 98,74 -0,3 -0,4
TOTAL 100,28 100,36 100,64 0,1 -0,2

Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
- luna anterioară = 100 -

Mai 2017
%
Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 100,29
Total IPC exclusiv combustibili 100,39
Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate 100,26
Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 100,25
Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi şi tutun 100,25
TOTAL 100,28


INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA MAI 2017 LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII
Coeficient de ponderare Denumirea mărfurilor/serviciilor Mai 2017
faţă de:


Aprilie
2017
%
Decembrie 2016
%
10000 TOTAL 100,28 100,36
3465 TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE 100,61 102,61
642 Produse de morărit şi panificaţie 100,13 100,61
41 - Produse de morărit 99,84 99,99
23 - Făină 99,83 99,87
18 - Mălai 99,86 100,15
511 - Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi 100,16 100,69
432 - Pâine 100,17 100,67
13 - Produse de franzelărie 100,14 100,56
37 - Specialităţi de panificaţie 100,05 100,88
329 Legume şi conserve de legume 100,82 110,5
27 - Fasole boabe şi alte leguminoase 99,33 98,24
55 - Cartofi 108,76 121,75
185 - Alte legume şi conserve de legume 100,14 111,1
229 Fructe şi conserve din fructe 104,62 116,1
119 - Fructe proaspete 103,77 112,62
105 - Citrice şi alte fructe meridionale 105,86 121,36
5 - Conserve din fructe 100,15 100,91
108 Ulei, slănină, grăsimi 99,94 99,59
88 - Ulei comestibil 99,91 99,5
17 - Margarină 100,06 100,32
852 Carne, preparate şi conserve din carne 100,76 101,62
75 - Carne de bovine 100,8 101,57
248 - Carne de porcine 101,6 102,6
221 - Carne de pasăre 100,31 100,61
259 - Preparate din carne 100,44 100,98
15 - Conserve din carne 100,32 100,96
137 Peşte şi conserve din peşte 100,26 100,58
105 - Peşte proaspăt 100,3 100,58
6 - Conserve şi alte produse din peşte 100,03 100,63
539 Lapte şi produse lactate 100,01 100,86
259 - Lapte – total 100,23 101,06
186 - Lapte de vacă 100,3 101,18
138 - Brânză – total 99,73 100,58
83 - Brânză de vacă (telemea) 99,89 100,87
52 - Brânză de oaie (telemea) 99,47 100,11
26 - Unt 100,35 101,23
61 Ouă 97,79 92,03
150 Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine 100,27 100,79
44 - Zahăr 100,53 100,63
23 - Miere de albine 100,05 101,5
106 Cacao şi cafea 100,09 100,37
102 - Cafea 100,09 100,37
129 Băuturi alcoolice 100,22 100,27
32 - Vin 100,14 100,09
19 - Ţuică, rachiuri şi alte băuturi 100,07 99,8
76 - Bere 100,28 100,46
183 Alte produse alimentare 100,18 100,72
4545 TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE 100,07 99,49
389 Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,22 100,61
2 - Ţesături 100,12 100,49
269 - Confecţii 100,23 100,68
92 - Tricotaje 100,2 100,44
11 - Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,11 100,44
283 Încălţăminte 100,4 100,43
177 - Încălţăminte din piele 100,35 100,19
167 Produse de uz casnic, mobilă 100,13 100,39
29 - Mobilă 100,32 100,45
16 - Frigidere şi congelatoare 100,2 100,8
10 - Maşini de spălat 99,97 100,42
4 - Maşini de aragaz, butelii 100,07 100,07
30 - Articole de menaj 100,09 100,29
266 Articole chimice 100,02 99,83
4 - Lacuri şi vopsele 100,12 100,36
185 - Detergenţi 99,97 99,68
2 - Săpun de rufe 99,93 100
243 Produse cultural-sportive 100,11 100,29
86 - Cărţi, ziare, reviste 100,06 100,32
85 - Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive 100,02 100,3
72 - Autoturisme şi piese de schimb 100,28 100,24
660 Articole de igienă, cosmetice şi medicale 100,04 99,98
248 - Articole de igienă, cosmetice 100,09 99,96
412 - Articole medicale 100,01 99,99
383 - Medicamente 100 99,96
827 Combustibili 99,08 96,82
615 Tutun, ţigări 100,26 100,26
1049 Energie electrică, gaze şi încălzire centrală 100,6 99,65
607 - Energie electrică 101,07 98,25
346 - Gaze 100 101,68
96 - Energie termică 100 100,88
46 Alte mărfuri nealimentare 100 100,78
1990 TOTAL SERVICII 100,21 98,53
20 Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte 100,15 100,7
114 Chirie 100,09 100,62
319 Apă, canal, salubritate 100,22 101,63
160 Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul 100,05 100,15
24 Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto 100,06 100,64
140 Îngrijire medicală 100,06 101,01
66 Igienă şi cosmetică 100,24 101,34
81 Transport urban 100,02 101,17
92 Transport interurban (alte feluri de transport) 100,54 100,93
8 - C.F.R. 100 94,32
9 - Rutier 100 100,38
53 - Auto – abonamente 100 100,24
6 - Aerian 107,56 118,47
648 Poştă şi telecomunicaţii 100,38 94,27
5 - Servicii poştale 98,89 98,89
422 - Telefon 100,51 99,97
221 - Abonament radio, televiziune 100,14 83,32
130 Restaurante, cafenele, cantine 100,05 100,37
36 Alte servicii cu caracter industrial 100,09 100,66
160 Alte servicii 99,98 97,96
52 - Plata cazării în unităţi hoteliere 100,13 100,38

Niciun comentariu

Un produs Blogger.