ITM Suceava: Campania Națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor

În luna mai 2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania Națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor.

Obiectivele Campaniei
* Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
* Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social.
* Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale menţionate.
* Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

Grupul ţintă
* Angajatorii şi lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:
La acţiune au participat un număr de 18 inspectorii de muncă care au controlat un număr de 16 angajatori.
În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 12 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 12.500 lei.

Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor(REGES);
* netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
* nu se face dovada achitării drepturilor salariale;
* transmiterea de date eronate în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
* neînmânarea salariatului a unui exemplar din contractul individual de muncă anterior începerii activității;
* neacordarea sporului privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:
La acţiune au participat un număr de 5 inspectorii de muncă care au controlat un număr de 23 angajatori cu 365 salariaţi, fiind sancţionaţi 22 angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 37 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 7.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
* Nu se controlează schelele, de către o persoană competentă, înainte de utilizarea lor, la intervale periodice, după o perioadă de neutilizare, ori în alte circumstanțe care le-ar putea afecta rezistența sau stabilitatea;
* Lucrătorii nu utilizează echipamentul individual de protecţie acordat;
* Nu se utilizează echipamente de muncă corespunzătoare (schele), prevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide (care trebuie să fie suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi o protecţie intermediară), platformele sau plasele de prindere (care trebuie să fie suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime și care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări);
* Nu s-au asigurat căi de acces și de circulație astfel încât să poată fi utilizate în orice moment fără dificultate care trebuie să fie stabilite, marcate, întreținute și eliberate de orice obstacole;
* Nu s-au efectuat instruiri adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru toţi lucrătorii care trebuiesc consemnate în fiecare fişă de instruire individuală.

Romeo BUTNARIU
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Narcisa CIOLTAN
Consilier,
Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Niciun comentariu

Un produs Blogger.