În luna mai 2017, cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, a crescut faţă de luna mai 2016 cu 18,5%

  • În luna mai 2017, cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă), în termeni nominali, a crescut faţă de luna precedentă cu 14,6%, iar faţă de luna corespunzătoare din anul precedent a crescut cu 18,5%.
  • În perioada 1.I-31.V.2017, comparativ cu perioada 1.I-31.V.2016, cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă), în termeni nominali, a crescut cu 10,7%.Mai 2017 comparativ cu aprilie 2017
Cifra de afaceri din industrie, în luna mai 2017, comparativ cu luna precedentă, pe total a crescut cu 14,6%, ca urmare a creşterilor din industria prelucrătoare (+14,9%) şi industria extractivă (+3,0%).
Pe marile grupe industriale s-au înregistrat următoarele creşteri: industria bunurilor intermediare (+18,5%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+16,6%), industria bunurilor de capital (+16,5%) şi industria bunurilor de uz curent (+15,0%). Industria energetică a scăzut cu 15,8%.

Mai 2017 comparativ cu mai 2016
Cifra de afaceri din industrie, în luna mai 2017, faţă de luna mai 2016, a crescut pe ansamblu cu 18,5%, ca urmare a creşterilor din industria extractivă (+33,5%) şi industria prelucrătoare (+18,2%).
Pe marile grupe industriale creşteri au înregistrat: industria bunurilor de capital (+25,2%), industria bunurilor intermediare (+18,7%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+14,4%), industria bunurilor de uz curent (+13,1%) şi industria energetică (+3,9%).

Perioada 1.I-31.V.2017 comparativ cu perioada 1.I-31.V.2016
Cifra de afaceri din industrie, în perioada 1.I-31.V.2017, comparativ cu perioada 1.I-31.V.2016, a crescut pe ansamblu cu 10,7% datorită creşterii industriei prelucrătoare (+10,7%) şi industriei extractive (+8,1%).
Pe marile grupe industriale creşteri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat în sectoarele: industria bunurilor de capital (+16,7%), industria energetică (+15,0%), industria bunurilor intermediare (+8,0%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+7,8%) şi industria bunurilor de uz curent (+5,1%).

Informaţii suplimentare:
Cifra de afaceri reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprindere în perioada de referinţă, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe.
Indicii valorici ai cifrei de afaceri sunt indici de tip Laspeyres şi măsoară evoluţia acesteia pe total, secţiuni, diviziuni CAEN Rev.2, precum şi pe marile grupe industriale.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.