ITM Suceava: Campanie Națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătatea în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor de spălătorie auto

În perioada 20 – 22 iulie 2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat campania națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătatea în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor de spălătorie auto.

Obiectivele Campaniei
* Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul serviciului de spălătorie auto, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
* Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social.
* Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul spălătorii auto, a prevederilor legale menţionate.
* Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
* Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.
* Creşterea gradului de conştientizare atât a angajatorilor cât și a lucrătorilor, privind necesitatea aplicării și respectării la locul de muncă a legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv, eliminarea următoarelor riscuri profesionale specifice acestor locuri, precum:
- cădere la același nivel prin alunecare;
- expunere la temperaturi extreme;
- intoxicații;
- electrocutare.

Grupul ţintă
* Grupul țintă al campaniei îl reprezintă angajatori și lucrători care își desfășoară activitatea în domeniul serviciului de spălătorie auto.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:
La acţiune au participat un număr de 10 inspectorii de muncă care au controlat un număr de 25 angajatori.
În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 13 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 36.000 lei.

Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la programul de lucru;
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la repartizarea programului de lucru;
* evidență formală a orelor de lucru;
* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
* introducerea în contractul individual de muncă a unor clauze nelegale.

Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:
În perioada 20 – 27 iulie 2017, Serviciul Control Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, a desfăşurat, în completarea acţiunilor din Programul propriu, o Campanie Națională privind verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătatea în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor de spălătorie auto.
La acţiune au participat un număr de 7 inspectorii de muncă care au controlat un număr de 20 angajatori cu 143 salariaţi, fiind sancţionaţi 19 angajatori.
Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 25 sancţiuni contravenţionale.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
* nu s-a controlat utilizarea de către lucrători a EIP (echipament individual de protecție) acordat;
* nu s-a efectuat supravegherea medicală periodică pentru toți lucrătorii;
* nu s-a făcut verificarea instalației electrice de electrician autorizat care să confirme dacă instalația este corespunzătoare și pentru utilizarea în mediu umed cu jet de apă;
* nu s-a îndepărtat apa de pe pardoseli pentru a se asigura suprafețe nealunecoase;
* nu s-au semnat de către unii lucrători fișele individuale de instruire.

Romeo BUTNARIU
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Narcisa CIOLTAN
Consilier,
Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Niciun comentariu

Un produs Blogger.