Betty Ice investeşte 8 mil. euro în fabrica din Suceava


Producătorul de îngheţată Betty Ice, cel mai mare jucător cu acţionariat românesc de pe piaţa de profil, aş­teaptă în acest an afaceri de aproxi­ma­tiv 30 mil. euro, în creş­tere cu aproxi­ma­tiv 8% faţă de anul pre­ce­dent, arată cal­culele ZF făcute pe baza in­formaţiilor furni­zate de către companie.

„2017 a fost un an bun, cu o creştere bună având în vedere că vremea a fost destul de nefavo­ra­bilă. Printre cele mai im­portante realizări din acest an se numără înce­pe­rea pro­iec­tului de extindere a fabricii, dar şi preluarea unor sarcini în companie de către fiul meu Kevin, proces care face parte din transferul către noua generaţie“, a declarat Vasile Armenean, antre­prenorul care deţine compa­nia. Betty Ice are o fabrică în judeţul Suceava, maga­zi­ne proprii în Braşov, Ora­dea, Sibiu şi Cluj-Napoca, iar în timpul verii are deschise mai bine de 100 de chioşcuri cu îngheţată în toată ţara.

Compania realizează apro­­ximativ 7% din vân­ză­rile anuale la export, li­vrând îngheţata pe cinci pieţe.

„Anul viitor, vom in­vesti apro­xi­ma­tiv opt mi­lioane de euro în ex­tin­de­rea fabricii şi în dez­vol­tarea re­ţelei de dis­tribuţie“, a mai spus antreprenorul pentru Ziarul Financiar.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.