Extindere reţea de gaze naturale în cartierul Burdujeni Sat şi cartierul Tineretului DN29 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere reţea de gaze naturale în cartierul Burdujeni Sat şi cartierul Tineretului DN29” propus a fi amplasat în municipiul Suceava, cartierele Burdujeni Sat şi Tineretului DN29, judeţul Suceava, titular de proiect Primăria Suceava –Biroul Investiţii.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr.1A în zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 13 precum şi la următoarea adresă de internet http:\\apmsv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ

Niciun comentariu

Un produs Blogger.