ITM Suceava: Controale la firmele de transport

În luna noiembrie 2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania la nivel naţional privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, respectiv a prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă

Obiectivul Campaniei
* Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
* Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă;
* Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, modificată şi completată, ale H.G. nr.500/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto;
* Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă cât și al securității și sănătății în muncă;
* Verificarea modului de utilizare și întreținere a echipamentelor de muncă, destinate transportului rutier de marfă și persoane;
* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă;
* Eliminarea tuturor neconformitățílor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea sancțíunilor contravenționale corespunzătoare.

Grupul ţintă
Campania este adresată angajatorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane, cod CAEN 4941 și Cod CAEN 4931, pe teritoriul României.

1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:
* Inspectorii de muncă au controlat un număr de 99 angajatori. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 24 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 39.000 lei.

Sancţiunile contravenţionale au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor:
- Legea 53/2003 - republicată - Codul Muncii - cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr.38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare.
- H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:
* În cadrul campaniei au fost controlați un număr de 19 angajatori cu 461 lucrători. Au fost constatate un număr de 22 deficiențe fiind sancţionaţi 16 angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale, inclusiv o amendă în valoare de 3.500 lei.
Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
* Nu s-au efectuat instruiri adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru toţi lucrătorii care trebuiesc consemnate în fiecare fişă de instruire individuală;
* Nu s-a comunicat un eveniment survenit în timpul circulației pe drumul public în care a fost implicat un lucrător aflat în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
* Nu se supraveghează starea de sănătate a lucrătorilor prin controlul medical periodic al medicului de medicina muncii;
* Nu s-a autorizat activitatea desfășurată.

Romeo BUTNARIU
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Narcisa CIOLTAN
Consilier,
Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Niciun comentariu

Un produs Blogger.