Inspectorii de muncă vor face controale inopinate la firmele care angajează zilieri


Inspecția Muncii, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă, va declanșa acțiuni de control, cu caracter inopinat, la beneficiarii la care se prestează muncă necalificată cu caracter ocazional, în domeniile prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională și în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare.
I. Obiectivele campaniei:
  • Identificarea beneficiarilor de lucrări care utilizează zilieri și luarea măsurilor în domeniul securității și sănătății în muncă ce se impun pentru nerespectarea de către aceștia a prevederilor Legii nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  • Creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor și zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stipulate de Legea nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  • Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare ale acesteia.
  • Determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a înființa și completa registrul de evidență a zilierilor și de a transmite un extras al acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia societatea își are sediul, în termenul legal.
II. Motivarea campaniei

În prezent, reglementarea muncii ziliere este stabilită de prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Normelor metodologice de aplicare ale acestei legi.

Având în vedere faptul că munca zilierilor presupune desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar de lucrări, adoptarea și punerea în practică a acestor acte normative au avut drept consecință creșterea gradului de ocupare pe piața muncii a persoanelor din categoria de populație care nu are o calificare profesională sau este fără o educație școlară.

Având în vedere atribuțiile specifice ale Inspecției Muncii, se impune intensificarea acțiunilor de control în vederea verificării modului în care se aplică și respectă cerințele prevderilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și dispozițiile Normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

De asemenea, se va urmări și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

III. Durata campaniei
  • Această campanie naţională se va desfăşura în trimestrele I –IV 2018.

Romeo BUTNARIU
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Narcisa CIOLTAN
Consilier,
Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Niciun comentariu

Un produs Blogger.