Trei evenimente, sâmbătă, la USV


În data de 28 aprilie 2018, începând cu ora 8:30, în Sala A022 din Corpul A al Universităţii „Ştefan cel Mare“ din Suceava, va avea loc Workshop-ul “Improving the Initial Education of Adult Immigrants”, coordonat de conferențiar univ. dr. Otilia CLIPA şi conferențiar univ. dr. Diana DUCA de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul USV.

Workshop-ul se desfăşoară în cadrul programului “2IMINED”, ale cărui rezultate vor fi prezentate şi dezbătute. Tematica evenimentului vizează prezentarea unei serii de produse educaţionale româneşti destinate imigranţilor, inclusiv o platformă de e-learning construită special în acest scop. Se vor prezenta experienţa organizatorilor şi modele de bună practică internaţională în ceea ce priveşte educarea initială a imigranţilor.

La eveniment vor participa cadre didactice şi formatori din România, studenţi Erasmus aflaţi în stagiu la USV, precum şi studenţi din Republica Moldova şi Ucraina.

Începând cu ora 14:30, în Aula din Corpul E al Universităţii „Ştefan cel Mare“ din Suceava, va avea loc Workshop-ul „Rethinking Social Action as Sustainable Development Strategy: Moldova Wants Highway”, organizat de către Grupul de Iniţiativă Civică „Împreună pentru A8”, în parteneriat cu Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul USV şi Asociaţia LUMEN din Iaşi.

Tematica workshop-ului vizează necesitatea dezvoltării infrastructurii de transport din nord-estul României, în vederea asigurării dezvoltării durabile a acestei regiuni.

La workshop vor participa reprezentanţi ai Grupului de iniţiativă civică „Împreună pentru A8”, alături de studenți și cadre didactice. Partenerul media al evenimentului este Infinit TV.

Tot cu începere de la ora 14:30, în Sala E201 din Corpul E al Universităţii „Ştefan cel Mare“ din Suceava, va avea loc Panel-ul “Playing with Golem”, coordonat de profesor univ. dr. Viorel GULICIUC, membru al Departamentului de Ştiinţe Umane şi Social-politice din cadrul USV.

Panel-ul va aborda teme precum filosofia tehnologiei, human enhancement, tehno-etica şi apariţia singularităţii tehnologice, din perspectiva direcţiei dezvoltării cercetărilor doctorale în domeniul filosofiei din cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Sociale şi Umaniste (USV).

Toate cele trei workshop-uri se desfăşoară ca evenimente asociate ale 10th International Scientific Conference LUMEN – Rethinking Social Action. Core Values in Practice, şi ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Ethical and Social Dimensions on Public Administration and Law, ce vor avea loc la Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava în perioada 27-29 aprilie 2018.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.