Concurs angajare poliţist local (2 posturi) - Primăria Municipiului Suceava

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:
 • polițist local, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Biroului disciplina în construcții și afișaj stradal;
 • polițist local, clasa III, gradul profesional superior în cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr.1.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
 • poliţist local, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Biroului disciplina în construcţii şi afişaj stradal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe inginereşti – inginerie civilă şi instalaţii sau arhitectură şi urbanism;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani;
  • aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti;
  • statura corespunzatoare:
   • pentru femei minim 165 cm înălţime
   • pentru bărbaţi minim 170 cm înălţime
  • condiţie fizică adecvată.
 • poliţist local, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului ordine, linişte publică şi pază nr.1:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani;
  • aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti;
  • statura corespunzatoare:
   • pentru femei minim 165 cm înălţime
   • pentru bărbaţi minim 170 cm înălţime
  • condiţie fizică adecvată.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 23 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 august 2018, ora 10:00: proba proba suplimentară la Stadionul „Areni”;
 • 06 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Suceava, Serviciul resurse umane, Bd. 1 Mai nr. 5A, telefon o230.212.696, interior 252, e-mail cristinai@primariasv.ro.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.