Concurs angajare Consilier și polițist local (4 posturi) - Primăria Municipiului Rădăuţi

Primăria Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava organizează concurs de ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Rădăuţi după cum urmează:
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor, Compartiment Stare civilă – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: drept sau ştiinţe administrativ, vechime nu este cazul;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urbanism, Cadastru, Mediu. Administrarea Patrimoniului şi a Cimitirelor – Compartiment Administrarea Patrimoniului – studii universitare de licenţă absolvire cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile : arhitectură, urbanism, inginerie geodezică inginerie civilă, drept sau ştiinţe administrative, vechime 9 ani:
  • poliţist local, clasa III, grad profesional debutant – Direcţia Politie Locală – Compartiment Disciplina în Construcţii şi Aftşaj Stradal – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, vechime nu este cazul;
  • polițist local, clasa III, grad profesional debutant  Direcţia Poliţie Locală – Compartiment Protecţia Mediului  – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat- vechime nu este cazul.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 28 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 31 august 2018, ora 10:00: probă interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Rădăuţi, Piaţa Unirii nr. 2, Judeţul Suceava, telefon 0230/564.703, interior 210.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.