Concurs angajare Inspector debutant - Primăria Comunei Ipoteşti

Primăria Comunei Ipoteşti, judeţul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Resurse Umane şi Salarizare din cadrul Biroului Buget Local şi Resurse Umane al Aparatului de Specialitate al Primarului al Comunei Ipoteşti, judeţul Suceava.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice nu este necesară;
  • îndeplinirea condiţiile generale prevăzute de ari, 54 din Legeanr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 28 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 31 august 2018, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ipoteşti, strada Mihai Viteazu nr. 541, judeţul Suceava, telefon 0230/525501, interior 110, persoana de contact – Paranici Brînduşa, inspector, fax 0230/534566, e-mail primipotesti@yahoo.com.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.