Concurs angajare Inspector asistent - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului monitorizare servicii publice – Direcția Tehnică și Urbanism.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de știință inginerie civilă, specializarea construcții civile, industriale și agricole sau în domeniul de licență ingineria instalațiilor, specializarea instalații pentru construcții;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs – minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 16 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 29 octombrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • 01 noiembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr. 2  cam. 28 , județul Suceava, telefon 0230/314.425 interior 117.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.