Concurs angajare consilieri superiori (2 posturi) - Primăria Municipiului Suceava

Concurs angajare consilieri superiori (2 posturi) - Primăria Municipiului Suceava
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:
 1. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Patrimoniu;
 2. consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Achiziţii Publice – Serviciul Patrimoniu.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Patrimoniu:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Achiziţii Publice – Serviciul Patrimoniu:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe economice şi ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 06 iulie 2016, ora 10.00, proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Suceava,  Serviciul resurse umane, Bd. 1 Mai nr. 5A, camera 45, sau la telefonul o230/212.696, interior 252.
Mai nouă Mai veche