Concurs angajare inspector debutant - Casa Județeană de Pensii Suceava

Casa Județeană de Pensii Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, la Serviciul Evidenţă Contribuabili.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • să aibă cunoştinţe minime privind folosirea programelor Windows, Word, Excel, Visual FoxPro, Lotus, atestate cu diplome, certificate sau certificat ECDL.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 24 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
  • 28 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Județene de Pensii Suceava, din Municipiul Suceava, str. Ilie Ilașcu, f.n., telefon: 0230/210.743, interior 107.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.