Inspectorii ITM au decins la firmele din industria lemnului și au descoperit nereguli peste tot

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfășurat în trimestrele II – IV Acțiunea de control privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă în unitățile de prelucrare primară a lemnului.

Acțiunea a vizat stabilirea de măsuri pentru reducerea numărului de accidente de muncă grave, mortale şi cu invaliditate din acest domeniu de activitate.

In unitățile de prelucrare primară a lemnului, din toată țara, în ultimul timp, s-au evidenţiat următoarele situaţii:

  • existența unor lucrători care prestează muncă în lipsa unui contract individual de muncă, fără a avea efectuat controlul medical la angajare şi o instruire corespunzătoare înainte de începerea activității;
  • lipsa forţei de muncă calificate, cu instruire necorespunzătore din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi experienţă în domeniul de prelucrare primară a lemnului;
  • neevaluarea factorilor de risc şi neîntocmirea programului de prevenire şi protecţie în urma evaluării, lipsa unor instrucţiuni proprii întocmite pentru această activitate de prelucrare primară a lemnului, tematici necorespunzătoare de instruire;
  • lipsa de coordonare şi supraveghere a lucrătorilor care își desfășoară activitatea de prelucrare primară a lemnului, de către personal tehnic care să aibă studii de specialitate și să organizeze activitatea în mod corespunzător.

Dinamica accidentelor de muncă cu incapacitate temporară de muncă, accidentelor mortale şi cu invaliditate înregistrate în ultimii 6 ani, la nivel de țară, exprimă o creștere a indicelui de gravitate, de la un an la altul, pe fundalul scăderii numărului mediul scriptic al lucrătorilor.

În cadrul acțiunii, în județul nostru, s-au desfășurat controale în domeniul securității și sănătății în muncă la un număr de 17 angajatori care desfășoară activități economice principale sau secundare de prelucrare primară a lemnului care au un total de 271 lucrători. Cu excepția unui angajator, la ceilalți s-au identificat un număr de 40 deficiențe. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi în valoare totală de 13.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost:

  • Lipsesc apărătorile de protecţie la ferăstraiele circulare și/sau nu sunt construite din două elemente unul fix şi altul articulat care urmăreşte grosimea piesei;
  • La ferăstraiele circulare, cuţitul divizor nu are forma şi dimensiunile corespunzătoare și/ sau nu este montat conform tehnologiei de prelucrare faţă de pânza tăietoare;
  • Lucrători nu utilizează echipamentului individual de protecţie;
  • Nu s-au efectuat instruiri adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru toţi lucrătorii care trebuiesc consemnate în fiecare fişă de instruire individuală;
  • Nu s-au comunicat evenimente;
  • Lucrătorii nu au calificarea necesară (drujbist, circularist, s.a.).
Mai nouă Mai veche