14 amenzi în valoare de 22.600 de lei aplicate de DSP Suceava în luna decembrieÎn luna decembrie Serviciul de Control în Sănătate Publică a aplicat pentru neconformitățile constatate 14 amenzi, în valoare totală de 22.600 lei.

În cadrul acţiunii tematice care a vizat verificarea condiţiilor igienico-sanitare din unităţile de alimentaţie publică organizatoare de mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă au fost verificate 71 unităţi de tip restaurant şi pensiuni turistice cu restaurant. Pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind modul de efectuare a examinărilor medicale de control periodic şi a cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă, lipsa graficului de temperatură pentru spaţiile de depozitare a produselor alimentare și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 8.000 lei.

Pe lângă această acțiune tematică, au mai avut loc 443 de controale care au vizat obiective din categoria aliment și nonaliment.

Dintre obiectivele din categoria nonaliment controlate enumerăm: o sursă locală proprie de alimentare cu apă potabilă; 10 unităţi de cazare hotelieră, 31 pensiuni turistice; 4 zone de locuit; o secţie de producţie industrială; 18 unităţi de desfacere produse cosmetice; 2 unităţi de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură; 97 utilizatori profesionali de produse biocide, respectiv unităţi sanitare, de turism, cabinete de înfrumuseţare; 6 cabinete de medicină de familie; 5 cabinete medicale ambulatorii; 19 cabinete de medicină dentară; 1 laborator de analize medicale; 1 laborator de radiologie dentară; 1 dispensar T.B.C.

Pentru neconformităţile constatate s-au aplicat 2 amenzi, în valoare totală de 6.000 lei, pentru lipsa examinărilor medicale de control periodic şi a cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă ale personalului angajat dintr-o unitate turistică și pentru nerespectarea normelor de igienă în zonele de locuit - prin producerea de zgomot - de către o secţie de producţie industrială.

La obiectivele din categoria aliment, inspectorii Direcției de Sănătate Publică au efectuat 194 controale, respectiv la: 1 producător primar; 3 producători şi ambalatori; 1 distribuitor şi transportator; 103 retaileri; 84 unităţi din sectorul serviciilor alimentare; 2 producători primari de produse alimentare care vând direct consumatorului final.

Sancţiunile contravenţionale în număr de 7, în valoare totală de 8.600 lei, au fost aplicate în urma constatării lipsei examinărilor medicale de control periodic şi a cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă ale personalului angajat, lipsei graficului pentru înregistrarea temperaturii zilnice de funcţionare din spaţiile frigorifice destinate păstrării produselor alimentare; depozitării în condiţii necorespunzătoare a produselor alimentare utilizate ca materie primă în unitatea de alimentaţie publică.
Mai nouă Mai veche