Inspectorii ITM, trei zile de controale pe șantiere! Nouă cazuri de muncă la negru, amenzi de 170.000 de leiÎn perioada 20-22 iulie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor - cod CAEN 41, 42, 43
Obiectivele Campaniei
 • Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activități în domeniile construcțiilor, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.
 • Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
 • Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicația REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritorială angajatorul își are sediul social.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile construcțiilor, a prevederilor legale menţionate.
 • Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Grupul ţintă
 • Angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor cod CAEN 41, 42, 43.
1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă/Muncă nedeclarată:

La acţiune au participat un număr de 13 inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă și compartiment control muncă nedeclarată care au efectuat un număr de 25 controale, în urma cărora s-au aplicat un număr de 9 sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi în valoare de 170.000 lei și 2 avertismente verbale.

Au fost depistate 9 persoane depistate prestând muncă nedeclarată, din care:
 • 6 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 2 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;
 • 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
Deficienţele constatate sunt următoarele:
 • primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă anterior începerii activității;
 • refuzul lucrătorilor de a completa fișa de identificare;
 • neeliberarea adeverințelor de încetare a raportului de muncă;
 • lipsa copiilor după contractele individuale de muncă la obiectivul de lucru;
 • neevidențierea timpului de muncă prestat de salariași.

2. Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

La acţiune au participat inspectori de muncă care au controlat un număr de 15 angajatori cu 534 lucrători, fiind sancţionaţi 14 angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 35 sancţiuni contravenţionale, dintre care 2 amenzi în valoare de 10.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
 • nu se utilizează echipamente de muncă corespunzătoare (schele), prevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide (care trebuie să fie suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi o protecţie intermediară);
 • lucrătorii nu utilizează echipamentul individual de protecţie acordat;
 • Nu s-au efectuat instruiri adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru toţi lucrătorii care trebuiesc consemnate în fiecare fişă de instruire individuală;
 • nu se supraveghează starea de sănătate a lucrătorilor prin controlul medical periodic al medicului de medicina muncii care stabilește dacă sunt sau nu sunt apți pentru lucrul la înălțime;
 • nu se păstrează fișa individuală de instruire la conducătorul locului de muncă;
 • nu s-a asigurat semnalizarea corespunzătoare a locurilor periculoase din șantier.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.