Nouă sesiune de înscrieri la cursurile de limbi organizate de Centrul de Limbi și Culturi Străine Synergia Linguarum din cadrul USV (2020-2021)

În anul 2013, în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), a fost înfiinţat Centrul de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM (CLCSSL), afiliat Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC).

Între 14.10 şi 31.12.2020, CLCSSL organizează o nouă sesiune de înscrieri pentru anul academic 2020-2021, exclusiv ONLINE, prin trimiterea unei solicitări de înscriere via e-mail pe adresa contact@synergialinguarum.ro, la următoarele cursuri:

a) cursuri de obţinere certificat național de competenţă lingvistică pentru toate nivelurile (la limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, ucraineană, rusă, polonă);

b) cursuri de obţinere certificat internaţional de competenţă lingvistică la:

Engleză

Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First Certificate (FCE), Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), International English Language Testing System (IELTS). Examenele se pot ţine și în cadrul USV, după finalizarea modulului corespunzător tipului de certificat.

Germană

Goethe-Zertifikat: toate nivelurile.

NOTA BENE (1): cursurile de chineză se desfășoară în regim gratuit, exclusiv ONLINE, iar înscrierile se fac prin accesarea următorului link: https://www.facebook.com/groups/394906367344025

Cu excepția limbii chineze, cursurile la toate limbile se vor desfășura în perioada martie-iunie 2021 și au ca format module de 50 de ore, cu 4 ore pe săptămână, iar formaţiile de studiu cuprind min. 15 cursanţi. Cursurile se vor desfășura fie ON SITE (față în față), fie ON LINE, cu posibilitatea de tranziție de la un regim la altul, în funcție de evoluția situației epidemiologice în respectiva perioadă.

Valoarea taxei este de 500 RON pentru un modul integral de 50 de ore. Această valoare se reduce

a) la 300 RON pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale USV, precum şi pentru angajaţii USV (completare cerere și anexare adeverinţă la formular de înscriere)

b) la 400 RON pentru elevi, pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale altor universităţi, pentru membrii fundaţiei Alumni USV, precum şi pentru şomeri (completare cerere și anexare adeverinţă la formular de înscriere).

NOTA BENE (2):

Pentru COPIII CU VÂRSTA CUPRINSĂ între 10 și 13 ANI, formularul de înscriere va fi completat de către unul dintre PĂRINȚI, iar la acesta se va atașa o copie xerox a CERTIFICATULUI DE NAȘTERE. Cursanții din această categorie vor beneficia de REDUCEREA aplicată în cazul elevilor, mai precis de 100 de lei (pe baza unei adeverințe eliberate de secretariatul școlii).

Detalii se pot obține la adresa de e-mail indicată mai sus și la numărul de telefon 0743694611 (de luni până vineri, între orele 13-15), iar informații suplimentare sunt postate în timp util pe contul public de facebook, la https://www.facebook.com/CLCSSL și pe pagina web a centrului, www.synergialinguarum.ro.


În perioada martie-august 2021, CLCSSL va organiza, pentru persoane interesate, și care nu au urmat cursurile organizate în cadrul centrului, testarea competenţelor lingvistice la limbile menționate mai sus, cu eliberarea unui atestat de cunoaștere a limbii.

În speranţa că CLCSSL va răspunde interesului crescând al comunității noastre pentru limbile străine, echipa centrului îi așteaptă pe viitorii cursanți să descopere noi teritorii lingvistice sub de-acum binecunoscutul motto:

“Limba iscusită este singura unealtă tăioasă care se ascute pe măsură ce o folosești” (Washington Irving).

Niciun comentariu

Un produs Blogger.