Valorificarea activității de cercetare prin comunicări științifice, workshop organizat de USV

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în data de 27 noiembrie, începând cu ora 15.00, workshopul „Valorificarea activității de cercetare prin comunicări științifice”. 

Workshopul va fi susținut de către doamna șef lucrări dr. ing. Elena – Daniela LUPU, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (USV). 

Subiectele abordate în cadrul evenimentului vor include, printre altele, beneficiile comunicării și publicării rezultatelor științifice, modalitățile de diseminare a rezultatelor cercetării, prezentarea principalelor baze internaționale de date ca surse de documentare, precum și prezentarea elementelor structurale și a cerințelor de redactare pentru o lucrare științifică.

Workshopul se va desfășura on-line, la adresa: meet.google.com/oxd-uciv-ecn

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0615 - Susținerea cercetării de excelență din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Mai nouă Mai veche