19 cazuri de muncă la negru depistate de inspectorii ITM Suceava în ultima lună

În perioada 1 - 31 august 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 261 controale, dintre care 176 în domeniul relaţiilor de muncă şi 85 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 181 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 195.000 lei.

Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

În urma celor 176 controale efectuate, s-au aplicat 77 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 151.500 lei.

Au fost depistate 19 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 3 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial;
 • 1 persoană depistată la muncă în perioada în care are contractul individual de muncă suspendat;
 • 1 persoană al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 14 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 13 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 90.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 85 de controale efectuate s-au aplicat 104 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 43.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au prevăzut semnalizările de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
 • nu s-a asigurat calificarea lucrătorilor în vederea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică;
 • nu s-au curățat cu regularitate locurile de muncă unde pulberile de lemn pot crea medii potențial explozive;
 • nu s-a efectuat controlul medical periodic;
 • nu s-au luat măsuri pentru ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție acordat;
 • nu s-au asigurat echipamente de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă (balustrade solide, suficient de înalte) și nici alte mijloace pentru a împiedica / opri căderile de la înălțime;
 • nu au fost instruiți lucrătorii cu măsurile stabilite în planul de prevenire și protecție;
 • nu au primit toți lucrătorii o instruire suficientă și adecvată specificului locului de muncă.
În luna august la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 9 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 septembrie 2021, figurează ca fiind înregistrate 134.978 de contracte individuale de muncă active din care:
 • 125.929 pe durată nedeterminată;
 • 9.049 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.