Opt persoane prinse la muncă fără contract, în luna septembrie. Cinci firme amendate cu 60.000 de lei de inspectorii ITM Suceava

În perioada 01-30 septembrie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 241 controale, dintre care 200 în domeniul relaţiilor de muncă şi 41 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 90 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 136.500 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 200 controale efectuate, s-au aplicat 54 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 113.500 lei.

Ca urmare a controalelor efectuate privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarata au fost depistate la muncă fără contract individual de muncă un număr de 8 persoane. Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 5 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 60.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 41 de controale efectuate s-au aplicat 36 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 23.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-a efectuat suficientă și adecvată instruirea periodică, specifică locului de muncă și activității desfășurate;
 • nu s-au comunicat și cercetat evenimentele;
 • nu s-au asigurat schele corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă (balustrade solide, suficient de înalte) și nici alte mijloace pentru a împiedica / opri căderile de la înălțime;
 • nu se asigură cai de acces libere de orice obstacol;
 • nu s-au efectuat verificările periodice ale echipamentelor de muncă;
 • nu s-a asigurat activitatea de prevenire și protecție;
 • nu s-au luat măsuri pentru ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție acordat.

În luna septembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 17 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.10.2022, figurează ca fiind înregistrate 137.382 de contracte individuale de muncă active dintre care
127.682 pe durată nedeterminată și 9.700 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche