A fost aprobată legea care obligă Romsilva să asigure supravegherea video a drumurilor forestiere

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 28 iunie 2023, un proiect de lege ce prevede ca proprietarii pădurilor să fie obligaţi să asigure supravegherea video a drumurilor forestiere cu sisteme tehnice de monitorizare/înregistrare, fondurile pentru achiziţionarea sistemului fiind asigurat prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, Jandarmeria Română asigurând monitorizarea supravegherii video.

Au fost înregistrate 261 de voturi PRO, un vot CONTRA și nouă abţineri. Camera Deputaţilor este for decizional.

Acest proiect de lege modifică şi completează actele normative pentru instituirea unor măsuri specifice în vederea asigurării integrităţii fondului forestier. Actul normativ a fost inițiat pentru a se putea asigura protecția pădurilor împotriva tăierilor ilegale, a furturilor și a distrugerilor pădurilor din România, pentru supravegherea transporturilor de materiale lemnoase şi urmărirea trasabilităţii lemnului recoltat din fondul forestier naţional, parcuri naţionale/naturale.

„Fondurile pentru achiziţionarea, montarea şi punerea în funcţiune a sistemelor tehnice de monitorizare/înregistrare se asigură prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează supravegherea video a drumurilor forestiere, precum şi măsurile pentru protejarea datelor cu caracter personal se stabilesc prin Normele metodologice privind supravegherea video a drumurilor forestiere, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

{inAds}

Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii, asigură monitorizarea supravegherii video a drumurilor forestiere prin gestionarea sistemelor tehnice în cadrul dispeceratelor proprii şi execută acţiuni de control a circulaţiei materialelor lemnoase”, prevede legea aprobată de Parlament.

Sancțiunile pentru distrugerea sau furtul sistemelor tehnice de monitorizare

Potrivit proiectului de lege, deteriorarea, distrugerea sau furtul sistemelor tehnice de monitorizare/înregistrare video a drumurilor forestiere vor fi considerate contravenţii silvice.

Astfel, aceste fapte vor fi sancționate cu amenzi cuprinse între 2.000 de lei - 5.000 de lei, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.
Mai nouă Mai veche