Judecătorii suceveni au intrat în grevă din cauza modificării legii pensiilor speciale. Începând de mâine vor judeca doar unele cauze urgente

Judecătorii Curții de Apel Suceava și ai Tribunalului Suceava, întruniţi astăzi în Adunările Generale ale celor două instanței, au decis ca începând cu data de 21 iunie 2023 să adopte forma de protest a amânării judecării cauzelor, cu excepţia cauzelor urgente menţionate mai jos, până la adoptarea unei soluţii legislative care să respecte statutul şi volumul de muncă tot mai împovărător de la an la an, atât al judecătorilor, cât şi al personalului auxiliar de specialitate.

„Volumul disproporționat de muncă, plecările masive din sistemul judiciar, subdimensionarea schemelor de personal, precum și incompatibilitățile și interdicțiile profesiei sunt aspecte ce trebuie analizate temeinic de legiuitor înainte de a aduce atingere statutului și independenței judecătorului”, au transmis magistrații.

Pe perioada protestului, la Curtea de Apel Suceava vor fi judecate următoarele cauze: 
  • În materie non penală: ordonanță  președințială, măsuri asigurătorii, suspendare provizorie executare, suspendare executare hotărâri, răpiri internaționale de copii, plasamente, adopții, custodii publice, declarare ca indezirabili, ordine de protecție, incidente procedurale în legătură cu cauzele urgente menționate, strămutări legate de cauzele urgente, suspendarea actelor administrative, plângerile împotriva deciziilor CNSC. 
  • În materie penală: cauzele în care sunt cu inculpați sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cauze în care este iminentă împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale, cauzele în materia executării pedepselor, verificarea măsurilor asiguratorii.

La Tribunalul Suceava vor fi judecate următoarele tipuri de cauze:
  • În materie nonpenală: ordonanţe preşedinţiale minori, plasament în regim de urgenţă, ordine de protecţie, răpiri internaţionale, suspendări provizorii de executare, suspendare grevă, nulitate grevă.
  • În materie penală: cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecţie a victimelor şi a martorilor, precum şi cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;, art. 138 Cod procedură penală, percheziţii domiciliare.
Mai nouă Mai veche