Prima împădurire a terenurilor agricole din localitatea Bunești, jud. Suceava, măsura 8 - Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Prima împădurire a terenurilor agricole din localitatea Bunești, jud. Suceava – măsura 8“, propus a fi amplasat in com. Bunești – fosta ferma pomicolă, jud. Suceava titular SC FERMA VERDE DIN BUCOVINA SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 14.12.2017. (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

Niciun comentariu

Un produs Blogger.