Anunt public decizia etapei de incadrare - CONSTRUIRE ABATOR DE BOVINE ȘI SUINE, CU UNITATE DE PROCESARE

 Anunt public decizia etapei de incadrare - CONSTRUIRE ABATOR DE BOVINE ȘI SUINE, CU UNITATE DE PROCESARE APM Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “CONSTRUIRE ABATOR DE BOVINE ȘI SUINE, CU UNITATE DE PROCESARE”, propus a fi amplasat în com. Moara, sat Vornicenii Mici, str. Humorului, nr.50A, jud. Suceava, titular SC CATYRAL SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la data apariţiei prezentului anunţ.
Mai nouă Mai veche