Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire unor anexe (ale abatorului) care vor avea destinatia de – atelier auto, pod bascula, depozite frigorifice, statie de epurare, magazie, platforma de depozitare a gunoiului de grajd

 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Construire unor anexe (ale abatorului) care vor avea destinatia de – atelier auto, pod bascula, depozite frigorifice, statie de epurare, magazie, platforma de depozitare a gunoiului de grajd Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul „Construire unor anexe (ale abatorului) care vor avea destinatia de – atelier auto, pod bascula, depozite frigorifice, statie de epurare, magazie, platforma de depozitare a gunoiului de grajd" din Roscani, oras Liteni, jud. Suceava, beneficiar SC AVASTAR SRL din Pascani, Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru protecţia mediului Suceava, str. Bistriţei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la următoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pana la data de 20.04.2016.
Mai nouă Mai veche