Informare privind activitatea desfăşurată de către instituţiile nominalizate prin ordin al prefectului - Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, Comisariatul Judeţean Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică Suceava - privind stabilirea unor măsuri tehnice pentru monitorizarea calităţii apelor râului Bistriţa şi afluenţi

Informare privind activitatea desfăşurată de către instituţiile nominalizate prin ordin al prefectului - Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, Comisariatul Judeţean Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică Suceava - privind stabilirea unor măsuri tehnice pentru monitorizarea calităţii apelor râului Bistriţa şi afluenţi
În vederea monitorizării calităţii apei potabile, Direcţia de Sănătate Publică Suceava a intensificat ritmul de recoltare a probelor de apă din staţiile de tratare a apei situate pe cursul râului Bistriţa, precum şi din fântânile din gospodăriile populaţiei riverane acestuia. Nu au fost înregistrate probe neconforme.

De asemenea, Direcţia de Sănătate Publică Suceava, prin medicii de familie din localităţile situate pe cursul râului Bistriţa, a monitorizat toate cazurile de îmbolnăvire cu boli diareice. Nu au fost înregistrate cazuri de boli diareice cauzate de consumul apei potabile.

Reprezentanţii Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava şi Comisariatului Judeţean Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu au monitorizat cursul râului Bistriţa şi afluenţi în vederea depistării oricăror surse de poluare cu deşeuri solide sau lichide.

Sistemul de Gospodărire al Apelor Suceava a prelevat succesiv probe din mai multe secţiuni ale râului Bistriţa şi afluenţi, în vederea analizelor de microbiologie pentru bacteria Clostridium perfringens.

Pentru ultimele prelevări de probe de la începutul lunii aprilie s-au obţinut următoarele rezultate:

Secţiunea monitorizată Clostridium perfringens
(nr./100 ml)
Râu Bistriţa – secţiune aval Crucea 81
Râu Bistriţa – secţiune aval Vatra Dornei 78
Râu Bistriţa – secţiune amonte Argestru 26
Râu Bistriţa – secţiune aval Ciocăneşti 24
Râu Bistriţa – secţiune aval Cârlibaba 10
Râu Bistriţa – secţiune aval confluenţă pr. Ţibău 3
Pârâu Ţibău – secţiune confluenţă râu Bistriţa 4
Pârâu Ţibău – aval confluenţă pârâu Canalul 0
Pârâu Ţibău- aval confluenţă pârâu Dalhoi 2
Pârâu Ţibău – amonte confluenţă pârâu Salhoi 4

Reprezentanţii Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava şi Comisariatului Judeţean Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu au dispus măsuri pentru îndepărtarea din imediata apropiere a albiei râului Bistriţa a posibilelor surse de contaminare cu bacteria Clostridium perfringens.

În luna martie, Instituţia Prefectului – judeţul Suceava s-a adresat Ministerului Sănătăţii cu solicitarea ca Direcţia de Sănătate Publică Suceava să efectueze determinarea parametrului Clostridium perfringens în apele de suprafaţă. Prin adresa Ministerului Sănătăţii am fost informaţi că germenii din subspecia Clostridium sunt larg răspândiţi în mediul înconjurător, fiind frecvent prezenţi în apele de suprafaţă. Printr-o tratare corespunzătoare a apei, aceasta poate fi potabilizătă, prezenţa bacteriei fiind zero. Totodată, direcţiile de sănătate publică nu au ca atribuţie analiza parametrilor din apele de suprafaţă, iar metodele analitice folosite sunt concepute pentru specificul apei potabile.

De asemenea, în adresa Ministerului Sănătăţii se arată că riscul determinat de prezenţa germenului Clostridium perfringens trebuie analizat în contextul tuturor parametrilor de calitate pentru apele de suprafaţă supuse potabilizării şi a celor pentru apa potabilă.

Faţă de cele de mai sus, sursele de apă de suprafaţă din judeţul Suceava nu prezintă nici un risc pentru viaţa oamenilor şi a animalelor.
Mai nouă Mai veche