Informare privind stadiul pregătirii privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale din 2016

După cum ştiţi prin Hotărârea Guvernului României nr. 51/2016 s-a stabilit data de desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliile locale ale comunelor/oraşelor/ municipiilor, primarii şi consiliul judeţean, în ziua de duminică 5 iunie 2016.

CONSIDERAŢII GENERALE
Cadrul legislativ în baza cărora se desfăşoară alegerile din acest an este următorul:
 • Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
Pentru aplicarea prevederilor legale din domeniul alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale, Guvernul României a adoptat o serie de hotărâri prin care a stabilit măsuri cu caracter tehnic, după cum urmează:
 • HOTĂRÂREA Nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016;
 • HOTĂRÂREA Nr. 52/2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale alegerilor locale din anul 2016;
 • HOTĂRÂREA Nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţiuni a alegerilor locale din anul 2016;
 • HOTĂRÂREA Nr. 54/2016 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012;
 • HOTĂRÂREA Nr. 54/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2016;
 • HOTĂRÂREA Nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerilor locale din anul 2016;
 • HOTĂRÂREA Nr. 56/2016 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale;

Aceste acte normative sunt postate pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, la adresa www.prefecturasuceava.ro în link - ul „Alegeri locale”. Tot aici puteţi găsi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, respectiv: ordinele Prefectului judeţului Suceava, acte ale Biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 35 Suceava, Biroului Electoral Central şi ale AEP.


În vederea coordonării activităţilor în organizarea şi desfăşurarea alegerilor s-au constituit prin:
 • Ordinul nr. 119/2016 Comisia Tehnică Judeţeană Suceava, pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate, în domeniul alegerilor locale din anul 2016;
 • Ordinul nr. 123/2016 Grupul tehnic de lucru pe lângă Comisia tehnică a judeţului Suceava, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016;

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Prefectului Judeţului Suceava, în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, au fost emise următoarele ordine:
 • Ordinul nr. 118/2016 numerotarea circumscripţiilor electorale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava;
 • Ordinul nr. 121/2016 stabilirea numărului membrilor fiecărui consiliu local din judeţul Suceava;
 • Ordinul nr. 122/2016 stabilirea numărului de consilieri pentru Consiliul Judeţean Suceava;
 • Ordinul nr. 120/2016 stabilirea dimensiunii ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016;

Activităţi desfăşurate conform Calendarului aprobat prin HG nr. 52/2016
 • în data de 22.03.2016 – a avut loc instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ - teritoriale;
 • în data de 30.03.2016, s-a stabilit oferta câştigătoare pentru achiziţia ştampilelor ce vor fi utilizate la alegerile locale din anul 2016;
 • în data de 11.04.2016 s-a asigurat sediul şi dotările necesare funcţionării Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 35 Suceava;
 • în data de 11.04.2016 au fost predate ştampilele birourilor electorale de circumscripţie;
 • în data de 11.04.2016 a fost adusă la cunoştinţă publică sediile birourilor electorale de circumscripţie, precum şi programul de activitate al acestora;
 • în data de 11.04.2016, a fost asigurat personalul tehnic auxiliar pentru Biroul electoral de circumscripţie judeţeană;
 • lansarea prin SEAP a invitaţiei de participare la cererea de oferte privind atribuirea contractului de tipărire buletine de vot – deschiderea ofertelor a avut loc în data de 22.04.2016, urmând ca în această săptămână să se stabilească oferta câştigătoare şi să se încheie contractul pentru tipărirea buletinelor vot;
 • în data de 15.04.2016, repartizarea provizorie în responsabilitatea structurilor MAI a secţiilor de votare în vederea instituirii măsurilor de protecţie (situaţia privind delimitarea şi localurile secţiilor de votare nu este finalizată de AEP şi primari)

Activităţi ce urmează a se desfăşura
 • confecţionarea ştampilelor de control ale secţiilor de votare;
 • ridicarea de la ANRSPS a cantităţii de hârtie necesare tipăririi buletinelor de vot;
 • tipărirea buletinelor de vot;
 • repartizarea în responsabilitatea structurilor MAI a secţiilor de votare în vederea instituirii măsurilor de protecţie
 • preluarea de la Ministerul Afacerilor Interne a timbrelor autocolante şi a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”;
 • organizarea instruirii preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora;
 • organizarea distribuirii buletinelor de vot, timbrelor autocolante, ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare.
PREFECT,

Constantin HARASIM
Mai nouă Mai veche