Jandarmeria Suceava face recrutări pentru instituţiile militare de învăţământ

Jandarmeria Suceava face recrutări pentru instituţiile militare de învăţământInspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care asigură formarea profesională a personalului necesar Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2016, astfel:
 • Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
14 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;
70 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
 • 68 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 2 locuri alocate S.I.E;
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 175 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
 • 169 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 6 locuri alocate S.P.P.

 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).
Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., care formează personal pentru nevoile M.A.I., un număr de 192 locuri, pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, după cum urmează:
 • Academia Tehnică Militară Bucureşti 44 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
 • 1 loc – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
 • 3 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
 • 7 locuri – Blindate, automobile şi tractoare;
 • 3 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
 • 9 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
 • 8 locuri –Transmisiuni/Comunicaţii;
 • 3 locuri –Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare;
 • 10 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.  • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu33 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

 • 5 locuri – Managementul organizaţiei – Auto;
 • 20 locuri – Management economico-financiar – Finanţe-contabilitate;
 • 8 locuri – Administraţie publică – Intendenţă;

  • Institutul Medico-Militar – 19 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Militară), specialitatea militară Medicină generală.

  • Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic, 10 locuri alocate M.A.I. (IGAV), specialitatea militară „Management în aviaţie – Aviaţie piloţi” .

  • Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” 86 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

 • 5 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;
 • 22 locuri – Auto;
 • 11 locuri – Construcţii;
 • 17 locuri – Tehnică de comunicaţii;
 • 25 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
 • 2 locuri – Echipament de apărare chimică, bacteorologică, radiologică şi nucleară - CBRN;
 • 4 locuri – Intendenţă.
Repartizarea pe beneficiar a locurilor alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., se va realiza ulterior admiterii, în funcţie de media la admitere şi opţiune.

Admiterea în instituţiile de învăţământ care asigură formarea profesională a personalului necesar Ministerului Afacerilor Interne se va desfăşura potrivit graficului stabilit prin regulamentele de organizare a concursurilor, care pot fi consultate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile pentru formarea personalului Jandarmeriei Române, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele criterii:
 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi în anul în care participă la concurs;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
 • să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • să aibă vârsta până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Informaţii privind graficul desfăşurării activităţilor, condiţiile şi criteriile de recrutare, probele de concurs şi componenţa dosarului se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, Str. Traian Vuia nr. 7 bis, la numărul de telefon 0230/522998 interior 24535 – Serviciul Resurse Umane sau pe site-ul instituţiei la adresa www.jandarmeriasuceava.ro.

Cererile de participare la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ universitar din cadrul M.A.I. şi M.Ap.N. şi în şcolile post liceale ale M.Ap.N. se pot depune la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava în perioada 12 aprilie – 27 mai 2016, iar pentru instituţiile de formare a subofiţerilor jandarmi în perioada 12 aprilie – 29 iulie a.c..
Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, constituindu-se astfel dosare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat.


          

Compartiment Informare şi Relaţii Publice
Mai nouă Mai veche