Concurs angajare șef birou - Primăria Comunei Siminicea

Concurs angajare șef birou - Primăria Comunei Siminicea
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Financiar – contabil, impozite şi taxe locale, resurse umane şi cultură, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Siminicea, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 20 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicata (1),
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata (1),
Legea contabilităţii nr. 82/1991,republicata (4),
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv,cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu,republicata (1).

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
Mai nouă Mai veche