Concurs angajare auditor - Primăria Comunei Udești

Concurs angajare auditor - Primăria Comunei Udești
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor – Compartiment audit intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Udeşti, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 27 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici r2, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată şi actualizată;
H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern ;
O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea , evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizată;
O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar prevenitv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
O.M.F.P. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
Mai nouă Mai veche