Avizare/Autorizare - noi prevederi legislative

Hotărârea de Guvern numărul 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, aprobată în ședința Executivului din cursul zilei de 10 august a.c., a fost publicată în Monitorul Oficial numărul 628/2016.

Potrivit legislaţiei în vigoare, construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât pe timpul unui incendiu să limiteze propagarea focului şi fumului atât în interiorul edificiului, cât şi la vecinătăţi, dar mai ales să garanteze securitatea persoanelor aflate la faţa locului. Astfel, pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, sunt necesare obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu, documente care certifică îndeplinirea cerinţelor esenţiale cu privire la securitatea la incendiu.

Actul normativ aprobat are în vedere direcţionarea activităţii de avizare şi/sau autorizare către acele obiective care necesită măsuri suplimentare din punct de vedere al securităţii la incendiu, dar şi echiparea corespunzătoare cu instalaţii de protecţie la incendiu. În acest sens, valoarea de referinţă, reprezentată de suprafaţă, s-a mărit pentru unele destinaţii, în corelare cu prevederile tehnice specifice.

Pe de altă parte, pentru categoriile de clădiri și spații care comportă o atenție deosebită din punct de vedere al riscului la incendiu, actul normativ prevede impunerea unei arii mai reduse, de exemplu de 100 mp pentru spaţiile publice amenajate la subsol, demisol sau la mansardă, respectiv de 150 mp pentru cele de învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire copii preşcolari, elevi, studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi/lipsite de adăpost, ori 200 mp pentru spaţii având destinaţia de comerţ ori producţie şi/sau depozitare, dispuse în clădiri de locuit colective. De asemenea, noua lege prevede faptul că unităţile de primire turistică se avizează/autorizează doar dacă au capacitate mai mare de 8 camere/16 locuri, faţă de vechiul act legislativ, care viza o capacitate mai mare de 3 paturi/6 locuri.

Adoptarea noilor măsuri au ca scop scăderea costurilor administrative pentru anumiţi operatori economici, dar şi scăderea numărului de solicitări şi implicit a perioadei pentru eliberarea avizului/autorizaţiei, fără ca toate aceste aspecte să diminueze nivelul de securitate.

De asemenea, pentru a se evita crearea unor confuzii în aplicare, documentaţiile privind securitatea la incendiu a construcţiilor, elaborate şi/sau în curs de avizare/autorizare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se finalizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la data elaborării acestora.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Purtător de cuvânt - plt.adj. Alin GĂLEATĂ
Mai nouă Mai veche